Rad priemyselných polozváraných výmenníkov

Polozvárané doskové výmenníky tepla sú vhodné na chladenie, chemické technologické procesy a ďalšie priemyselné aplikácie. Jedinečný tesniaci systém Alfa Laval RefTight™ zabezpečuje dlhodobé utesnenie zváraných kanálov, pretože laserový zvar je na vonkajšej strane drážky kruhového tesnenia. Hladký povrch zabezpečuje rovnomerné a pevné utesnenie po celom obvode kruhového tesnenia.

Alfa Laval semi-welded plate heat exchangers

Mimoriadna účinnosť a flexibilita

  • Kompaktná jednotka, ktorá šetrí priestor účinnosti a predĺženým servisným intervalom
  • Nízke prevádzkové náklady vďaka vynikajúcej energetickej
  • Bezpečné a spoľahlivé utesnenie bez rizika kontaminácie médií
  • Odolnosť voči únave materiálu v dôsledku pôsobenia tlaku a teploty
Priemyselné polozvárané výmenníky Alfa Laval si môžete objednať pre rôzne teplotné programy, tlakové straty, médiá a prevádzkové tlaky. Rôzne veľkosti v rámci produktového radu pokrývajú celú škálu výkonov a prietokov. Všetky fabrikáty sú pozorne navrhnuté a zvolené pre dosiahnutie maximálneho výkonu.
.

Väčší tlak si vyžaduje vyšší štandard

Ak vaše systémy chladenia alebo ohrevu vyžadujú väčší návrhový tlak, je čas, aby ste začali požadovať vyšší štandard technológie. Objavte dokonalú spoľahlivosť a efektívny tepelný výkon radu polozváraných výmenníkov tepla Alfa Laval.

DNS highpressure 640x360

Mimoriadna účinnosť s jedinečným tesniacim systémom

Priemyselné polozvárané doskové výmenníky tepla Alfa Laval sú vhodné pre kvapaliny a plyny, ktoré nie sú kompatibilné so štandardnými tesneniami alebo nezvládajú väčší tlak. Bežne sa používajú na chladenie pri odparovaní a kondenzácii čpavku a CO2.

Jedinečný tesniaci systém Alfa Laval RefTight™ zabezpečuje dlhodobé utesnenie zváraných kanálov, pretože laserový zvar je na vonkajšej strane drážky kruhového tesnenia. Hladký povrch zabezpečuje rovnomerné a pevné utesnenie po celom obvode kruhového tesnenia.

Vďaka čomu sú naše doskové výmenníky tepla také spoľahlivé, účinné a prevádzkyschopné?

Priemyselných polozváraných výmenníkov tepla Alfa Laval sú vybavené jedinečnými konštrukčnými prvkami, ktoré umožňujú jednoduchú údržbu a dlhú životnosť.

Tesniaci systém RefTightTM 

Výkonný tesniaci systém pre vysoké prevádzkové tlaky.

Distribučná zóna CurveFlow™

Zlepšuje prietok média a minimalizuje zanášanie.

  

Nepravidelné otvory portov OmegaPort™

Zlepšujú prietok média a zvyšujú tepelnú účinnosť.

Tesnenie ClipGrip™ 

Zabezpečuje dokonalé utesnenie a bezproblémovú údržbu.

5 bodový systém vedenia dosky

Zabezpečuje spoľahlivé zarovnanie dosiek vo zväzku a zjednodušuje servis veľkých jednotiek.

Pojazd prítlačnej dosky pod hornou nosnou tyčou

Zabezpečuje menšiu výšku jednotky a jednoduchší servis.

Ako to funguje

.

Teplovýmenná plocha výmenníka tepla pozostáva z radu vlnitých dosiek, vložených medzi rámovou a prítlačnou dosku, ktorou je doskový zväzok stlačený. Tesnenia zabezpečujú utesnenie priestorov medzi doskami. Médium štandardne prúdi cez výmenník tepla v protiprúde, čím sa zabezpečuje maximálna tepelná účinnosť a umožňuje sa dosiahnuť minimálny teplotný rozdiel medzi výstupným technologickým médiom a vstupujúcim servisným médiom.

Utesnenie medzi doskami polozváraných priemyselných modelov sa striedavo realizuje laserovými zvarmi a plochým tesnením. Laserom zváraný kanál umožňuje použitie kvapalín, ktoré nie sú kompatibilné s bežnými tesneniami, a tiež odoláva vyššiemu konštrukčnému tlaku ako plne rozoberateľné doskové výmenníky tepla. Tesniaci systém Alfa Laval RefTight™ navyše garantuje rovnakú tesniacu silu po celom obvode vstupného otvoru.

Priemyselné polozvárané výmennníky sú k dispozícii s rôznou hĺbkou prelisu, s rôznym uhlom šípovitosti a prifilom vlnenia, pričom všetky konštrukčné parametre sú navrhnuté tak, aby sa dosiahol optimálny výkon. CurveFlow™ a čokoládový vzor distribučnej plochy sú dva konštrukčné prvky, ktoré zabezpečujú rovnomernú distribúciu média po celej doske. V dôsledku toho je celá teplovýmenná plocha plne využitá a neobsahuje žiadne mŕtve zóny, ktoré môžu spôsobovať zanášanie.

Hoci vysokoturbulentné prúdenie medzi doskami umožňuje efektívnejší prenos tepla, vyústi aj do vyššej tlakovej straty. Naši experti na termálne výpočty vám pomôžu vybrať si či navrhnúť model a konfiguráciu, ktorá bude vyhovovať vašej prevádzke tak, aby sa zabezpečil maximálny tepelný výkon a minimálna tlaková strata.

Doskový výmenník typu kvapalina/kvapalina

Parný ohrievač

 

Dvojstupňový doskový výmenník

 

Konštrukcia valčeka typu T

Komora na detekciu úniku

Tesniaci profil Alfa Laval

Otváranie naklápacou skrutkou

Pojazd prítlačnej dosky nad hornou nosnou tyčou

Predĺžené matice

Lepené tesnenie