Hygienic line

Posuňte hygienu procesov a bezpečnosť produktov na vyššiu úroveň s radom Hygienic od spoločnosti Alfa Laval. Tento prémiový rad doskových výmenníkov tepla optimalizuje hygienu procesov a energetickú účinnosť. Je špeciálne vyvinutý pre procesy s vysokou náročnosťou na hygienu: zvyšuje latku celkovej hygieny a zároveň znižuje uhlíkovú stopu, čo ocenia výrobcovia potravín, nápojov, farmaceutických produktov a iných produktov, ktorí požadujú špičkový výkon a celkovú efektívnosť.

Hygienic-line-range

Hygienické ohrievanie a chladenie pre maximálnu bezpečnosť produktov, čas prevádzkyschopnosti a energetickú účinnosť

  • Vyššia bezpečnosť produktov vďaka jedinečným konštrukčným prvkom na doskách a tesneniach výmenníka
  • Vynikajúca schopnosť čistenia vďaka inovatívnemu vzoru dosiek pre lepšiu hygienu
  • Dlhší čas prevádzky medzi čistiacimi cyklami vďaka optimalizovanej distribúcii médií
  • Vysoká účinnosť prenosu tepla, čím sa minimalizuje spotreba energie a materiálov
  • Jednoduchá údržba vďaka ľahkému prístupu a jedinečnému spôsobu upevnenia tesnení ClipGripTM 

Zrýchlite udržateľnosť s radom Alfa Laval Hygienic. Tieto prémiové doskové výmenníky tepla boli vyvinuté s dôrazom na hygienu a zníženie spotreby energie, vody a čistiacich médií. 

Optimalizované rozloženie prietoku a hladší vzor dosiek výmenníka zlepšujú účinnosť prenosu tepla, čo zabezpečuje až o 15 % vyššiu energetickú účinnosť. Tieto vlastnosti tiež prispievajú k zníženiu tlakových strát až o 10 %, pričom výmenník tepla dokáže plniť svoju funkciu na rovnakej úrovni.  

Použitie v priemere o 10 % menej ocele na výrobu výmenníka v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi znižuje v podobnej miere emisie oxidu uhličitého (CO2) obsiahnuté vo výmenníku. Tieto hygienické doskové výmenníky tepla, ktoré sú odolné a energeticky účinné, pomáhajú znižovať environmentálnu stopu procesov s vysokou náročnosťou na hygienu v potravinárskej a farmaceutickej výrobe. 

.

Funkcie na zlepšenie hygieny

SmoothPort hygienic heat exchanger branded feature

 

Zjednodušený otvor SmoothPortTM zabraňuje tvorbe nánosov a maximalizuje možnosti čistenia a vypúšťania.

EquiFlow hygienic heat exchanger branded feature

 

EquiflowTM optimalizuje prietok médií, čím umožňuje rovnomerné tepelné spracovanie s minimálnym znečistením.

CleanChannel hygienic plate heat exchanger branded feature

 

CleanChannelTM uľahčuje odstraňovanie častíc počas čistenia, čím zabezpečuje najvyššie hygienické štandardy.

 

Hygienické výmenníky tepla – inovácia hygienických charakteristík 

Minimalizácia znečistenia, vynikajúca schopnosť čistenia a zjednodušená údržba. To všetko sa spája v rade Alfa Laval Hygienic – kompletnom sortimente prémiových výmenníkov tepla s bezkonkurenčnými hygienickými charakteristikami. 

 

Bezpečná cesta k ohrievaniu a chladeniu

Normy bezpečnosti potravín sa po celom svete sprísňujú. Spoločnosť Alfa Laval prostredníctvom nového radu Hygienic reaguje na požiadavku kompletného sortimentu výmenníkov tepla optimalizovaných pre potreby hygienického spracovávania.

 

SmoothPort – optimalizácia spočíva v detailoch

Ak sa usilujete o optimalizáciu hygieny výmenníka tepla, mali by ste venovať zvýšenú pozornosť otvorom dosky výmenníka. SmoothPort je jedným z kľúčov k bezkonkurenčným hygienickým charakteristikám nového radu výmenníkov tepla Alfa Laval Hygienic.

Zlepšenie schopnosti čistenia a možností servisu

Palle Melchart po mnohoročných skúsenostiach s poskytovaním technickej podpory výrobcom potravín a nápojov chápe dôležitosť možností čistenia a jednoduchého servisu v oblasti hygienického ohrievania a chladenia.

Zvyšovanie efektívnosti a udržateľnosti

Belén Villalba pomáha našim zákazníkom zlepšovať procesy výroby potravín a nápojov. Vie, aký rozdiel môže predstavovať dobre navrhnutý výmenník tepla.

.

Ako fungujú doskové výmenníky tepla z radu Alfa Laval Hygienic

Priestor medzi doskami výmenníka tvorí kanáliky. Otvory v hornej a dolnej časti dosky umožňujú striedavé prúdenie dvoch rôznych médií cez kanáliky. Horúce médium prúdiace v jednom kanáliku odovzdáva teplo cez tenké dosky studenému médiu v druhom kanáliku. Prúdenie v opačných smeroch umožňuje dosiahnuť najvyššiu účinnosť prenosu tepla. 

Pre určité kroky výrobného procesu, ako je napríklad pasterizácia, je do jedného rámu možné nainštalovať niekoľko hygienických výmenníkov tepla, ktoré sú prepojené pomocou spojovacích dosiek. Použitie viacerých spojovacích dosiek umožňuje vytvárať ďalšie sekcie. Ak je potrebná zmena konštrukcie, zmena vstupu a výstupu týchto spojovacích dosiek je jednoduchá.  

Hygienické rozoberateľné doskové výmenníky tepla typu kvapalina/kvapalina

Viacstupňový pasterizačný rozoberateľný doskový výmenník tepla Alfa Laval

Viacstupňový hygienický rozoberateľný doskový výmenník tepla