Diabon

Doskové výmenníky tepla Diabon® sa používajú pre silne korozívne médiá. Táto rada výmenníkov tepla v sebe spája know-how spoločnosti Alfa Laval v oblasti prenosu tepla so skúsenosťami nemeckej spoločnosti SGL Carbon v oblasti spracovania grafitu. Rozoberateľný doskový výmenník tepla Alfa Laval Diabon® kombinuje výhody vysoko účinného tepelného prenosu s výnimočnou odolnosťou grafitového materiálu voči korózii.

Diabon 640x360

Na vývoji doskových výmenníkov tepla Diabon®  spolupracovali spoločnosti Alfa Laval a SLG Carbon (Nemecko). Toto spoločné úsilie viedlo k spojeniu know-how v oblasti doskových výmenníkov tepla spoločnosti Alfa Laval s odbornými znalosťami spoločnosti SGL Carbon so spracovaním grafitu. Výsledný produkt kombinuje výhody vysoko účinného prenosu tepla pri konvenčných doskových výmenníkoch s výnimočnou odolnosťou grafitového materiálu voči korózii.

Doskové výmenníky tepla Diabon® sú preto ideálne pre manipuláciu s vysoko korozívnymi kvapalinami, ako sú:

  • Kyselina chlorovodíková a plynný chlorovodík vo všetkých koncentráciach
  • Kyselina sýrová až do 90%
  • Kyselina fluorovodíková do 60%
  • Všetky koncetrácie kyseliny fosforečnej
  • Moriace kyseliny v povrchových úpravách
  • Elektorlity používané v ťažobnom priemysle
  • Zmesy kyselín
  • Chlorované uhľovodíky
  • Katalyzátory ako je chlorid hlinitý

Ako to funguje

Doskové výmenníky tepla Alfa Laval DIABON® pracujú na rovnakom princípe ako bežné doskové výmenníky tepla až nato, že dosky oddeľujúce médiá sú vyrobené zo špeciálnych grafitových materiálov.

Grafitové dosky sú k dispozícii v troch rôznych stupňoch materiálu, DIABON® F100, NS1 alebo NS2. Kanály vytvorené po zostavení týchto grafitových dosiek do zväzku sú utesnené tesnením z polytetrafluorethylenu (PTFE).

Okrem toho sú sťahovacie šróby na ráme zabezpečené pružinami, ktoré kompenzujú tepelnú rozťažiteľnosť dosky, čím sa minimalizuje riziko vzniku trhlín v doskách.

Tesniaci povrazec z PTFE

Doskové výmenníky Alfa Laval DIABON® sú dodávané s tesniacim povrazcom z polytetrafluorethylenu (PTFE). Pri zostavovaní výmenníka tepla sa toto tesniace lano sploští do veľmi tenkej vrstvy (cca. 0,2mm).

Táto nepatrná hrúbka tesnenia vedie k tomu, že oblasť pri kontakte s chemikáliami je veľmi obmedzená, čo má za následok extrémne dlhú životnosť. V súčasnosti sa jedná o tesnenie s overenou odolnosťou voči všetkým známym chemikáliám aj voči veľmi vysokým teplotám (>180°C).

Tesnenie sa dá navyše skladovať prakticky neobmedzenú dobu.

Diabon HIW