AXP AN

Rada AlfaNova X-treme Pressure je špeciálne vyvinutá pre vysokotlakové aplikácie, ktoré vyžadujú 100% nerezovú oceľ. Napríklad vysokotlakové čpavkové sústavy alebo kompresné chladenie.

AXP 640x360

Rozsah výkonu sa pohybuje od 10 do 150 kW a maximálne povolený tlak je podľa PED 110 barov pri 90°C. Rada Alfa Laval AXP X-treme Pressure je vhodná na využitie pri rekuperácii tepla, chladení plynov, kondenzácii, podchladzovaní a ďalších činnostiach.

Použitie

  • Chladivo čpavok – desuperheater, vysokotlakový kondenzátor a chladič oleja
  • Kompresorové chladenie
  • Chladivo CO₂ - podkritický kondenzátor, ohrievač nasávaného vzduchu a výparník
  • Chladenie motorov – vysokotlakové systémy

Rada AlfaNova X-treme Pressure je špeciálne navrhnutá tak, aby spĺňala potreby pri použití chladiacej kvapaliny R744/CO₂ v podkritických a transkritických aplikáciách a pre vysokotlakové aplikácie s požiadavkami na 100% nerezovú oceľ.  

Výhody produktu

  • Kompaktný dizajn znižuje náklady na inštaláciu (je potrebná menšieho priestoru)
  • Vysoká odolnosť proti korózii
  • Jednoduchá údržbu
  • Nízky objem chladiva
  • Chráni agresívne médiá
  • Nízke náklady aj pri vysokých teplotách

 

Ako to funguje

Materiál

Celonerezový výmenník tepla Alfa Laval AlfaNova sa skladá z profilovaných dosiek z nerezovej ocele, rámovej dosky a prítlačnej dosky. Teplozmenné dosky sú vo zväzku dosiek spojené pomocou technológie AlfaFusion, čo je unikátna metóda spájania súčastí z nerezovej ocele, na ktorú vlastní spoločnosť Alfa Laval patent.

Konštrukcia

Spájkovaná konštrukcia drží zväzok dosiek pohromade v styčných miestach rozmiestnených vo vnútri zväzku. Rozloženie zaťaženia na veľký počet samostatných styčných miest zaisťuje vynikajúcu odolnosť voči tlakovej únave. A pretože všetky kľúčové súčasti sú vyrobené z rovnakého materiálu, je táto konštrukcia tepelne účinná a zároveň aj odolná proti nárazom a svojou mechanickou pevnosťou sa plne vyrovná akémukoľvek zváranému náprotivku.

Výmenník tepla pracuje na princípe dvoch médií rôznych teplôtprúdiacich po oboch stranách tenkých profilovaných plechov z nerezovej ocele, ktoré sú na sebe navzájom naskladané. Konštrukcia kanálov medzi doskami spolu so vstupnými a výstupnými otvormi umiestnenými v rohoch vedie k tomu, že obe médiá prechádzajú kanálmi striedavo, vždy v protiprúde. Médiá sú vo vnútri zväzku dosiek držané tavným tesniacim spojom po obvode dosiek. Body, v ktorých sú dosky vo vzájomnom kontakte sú spojené rovnakou technológiou, čím sa zväzok spevňuje voči tlaku média vo vnútri.

Protiprúdové usporiadanie umožňuje efektívne odvádzať teplo aj keď sú medzi teplotami teplého a chladného média len veľmi malé rozdiely. To vedie k výrazným úsporám nákladov na energiu.