HLSD-2

Kryty na nádrže Alfa Laval sú kvalitné kryty, ktoré zabezpečujú rýchly, jednoduchý a pohodlný vstup do nádrže a výstup z nej a obvykle sa používajú v mliekarenskom, potravinárskom a nápojovom priemysle a v biofarmaceutickom odvetví. Ponúkame viac ako 50 rôznych typov oválnych, okrúhlych a obdĺžnikových krytov, ktoré umožňujú rýchly, jednoduchý a pohodlný vstup do vnútra nádrže a výstup z neho. Sú k dispozícii s rôznou povrchovou úpravou a ponúkaným materiálom tesnenia.

hlsd 2 tank cover left side 640x360

Pokrytie všetkých potrieb v oblasti nádrží

Alfa Laval ponúka kompletný sortiment vysokokvalitných uzáverov prielezov, ktoré spĺňajú prakticky všetky požiadavky. K dispozícii je viac ako 50 rôznych typov oválnych, kruhových a obdĺžnikových krytov. Tieto kryty sa používajú na nádržiach, ktoré sa používajú nad aj pod hladinou. Presne zodpovedajú otvorom na tlakových i nízkotlakových nádržiach, ako aj otvorom nádrží, ktoré médium uchovávajú v podmienkach atmosférického tlaku. K dispozícii je široká škála rozmerov s výškou rámu medzi 60 mm a 200 mm. Kryty nádrží môžu byť vybavené rôznymi priehľadovými sklami a poistnými ventilmi.

Hygienická konštrukcia

Pre hygienické procesy sú k dispozícii dva modely, z ktorých si môžete vybrať: oválny kryt Alfa Laval LKD a kruhový kryt Alfa Laval LKDC v štandardných a tlakových prevedeniach, pre umiestnenie nad aj pod hladinou kvapaliny. Oba typy zodpovedajú hygienickým normám 3-A a vyhláseniu o zhode v súlade s pravidlami amerického Úradu pre kontrolu potravín a liekov (FDA).

Možnosti závesov

Kryty nádrží je možné dodať aj s otváraním smerom dovnútra pre kontrolné účely, alebo s vonkajším a bočným výkyvným otváraním, ak sa vyžaduje fyzický vstup. Pre umývacie a plniace stroje ponúka Alfa Laval malé obdĺžnikové a kruhové kryty, ktoré sa používajú ako ručné dvere.

Materiál, povrch a normy

Kryty nádrží Alfa Laval sú k dispozícii v prevedení z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 alebo AISI 316L s materiálmi tesnenia EPDM, NBR, FPM alebo Q (silikónové). Povrchová úprava zahŕňa elektrolytické leštenie, kefovanie a leptanie kyselinou. Drsnosť povrchu Ra 0,4 až 0,3 spĺňa mimoriadne náročné požiadavky hygienických procesov.

Kryty nádrží Alfa Laval spĺňajú požiadavky európskej smernice o tlakových zariadeniach (verifikácia EC), modul G, a nariadenia Americkej spoločnosti strojných inžinierov (ASME). Na požiadanie sa dodáva certifikácia materiálu 3.1 podľa EN 10204.

Ďalšie informácie nájdete v príslušnej dokumentácii a v príručke pre výber krytu nádrže (.pdf 1 250 kB).

Výhody produktu

  • Pokrytie všetkých potrieb v oblasti nádrží
  • Hygienická konštrukcia
  • Flexibilita pohybu

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Konštrukcia krytov nádrží Alfa Laval sa líši v závislosti od modelu.

Aby bola umožnená vizuálna kontrola a/alebo fyzický vstup do nádrže, kryt nádrže sa v závislosti od modelu vyklápa smerom dovnútra, von alebo na bok. Kryty nádrží vyhovujú rôznym požiadavkám, je možné umiestniť ich ako nad kvapaliny, tak aj po ňu.

Kruhový typ C  None
LKD  Static
Oválny typ O  Static
Obdĺžnikový typ  R  Static

Pre zvolenie správneho krytu Alfa Laval použite dokumentáciu a príručku na voľbu krytu nádrže (.pdf 1 250 kB).