Vzorkovacie ventily

Vzorkovacie ventily Alfa Laval umožňujú odber reprezentatívnych vzoriek potravinárskych, nápojových, kozmetických a biofarmaceutických produktov.

阿法拉伐卫生级取样阀-Alfa Laval Sanitary Sampling Valve