Vzorkovacie ventily

Vzorkovacie ventily Alfa Laval umožňujú odber reprezentatívnych vzoriek potravinárskych, nápojových, kozmetických a biofarmaceutických produktov.