Ventily s dvojitým tesnením

Ponúkame dva ventily s dvojitým tesnením v prevedení Mixproof od spoločnosti Alfa Laval SMP-BC a aseptickú verziu SMP-BCA. Ventily vychádzajú zo štandardizovanej a ekonomickej konštrukcie a sú ideálne pre riešenie prúdenia v hygienických procesoch pomocou maticových potrubných sústav.

阿法拉伐双密封防混气阀