Unique RV-P

Regulačný ventil Unique RV-P je navrhnutý tak, aby bezpečne a efektívne buď kontroloval, alebo reguloval presný prietok v procesoch mliekarenského, potravinárskeho a nápojového priemyslu a v biofarmaceutickom odvetví.

unique rv-p regulating valve left side 640x360

Mimoriadne presná regulácia prietoku

Alfa Laval ponúka dva regulačné ventily: Unique RV-P a aseptickú verziu Unique RV-P Aseptic. Tieto normálne otvorené alebo normálne zavreté regulačné ventily zaisťujú veľmi presnú reguláciu tlaku, prietoku, teploty a hladiny kvapalín v nádržiach a oceľových sústavách potrubí.

Pokročilá hygienická konštrukcia ventilu

Ventily Unique RV-P sú ideálne na použitie v hygienických procesoch s veľkým objemom média, ktoré si vyžadujú presnú reguláciu. Vďaka samovypúštaciemu ventilovému telesu majú tieto ventily oprávnenie používať symbol 3-A. Ventily Unique RV-P sú obzvlášť vhodné pre použitie v aseptickom prostredí, ktoré si vyžaduje sterilizáciu na mieste. Sú opatrené membránami PTFE, ktoré zabraňujú kontaminácii mikroorganizmami a časticami mimo zóny produktu.

Mimoriadna presnosť ventilu

Ventil Unique RV-P je vybavený elektropneumatickým pohonom s integrovaným IP prevodníkom a polohovacím zariadením, čo prispieva k väčšej presnosti a spoľahlivosti prevádzky. Polohovacie zariadenie Unique RV-P je certifikované pre ochranu proti vode a prachu v triede IP66.

Regulačné ventily s modularitou Unique SSV

Pneumaticky ovládané regulačné ventily od spoločnosti Alfa Laval sú postavené na platforme Unique SSV, čím sú modulárne kompatibilné s radom jednosedlových ventilov Alfa Laval. Ventil Unique RV-ST je ideálny pre štandardné regulačné nasadenie, ako je dávkovanie, miešanie, váženie a plnenie.

Je optimálnou voľbou v prípade zvýšených nárokov na reguláciu. Vďaka vysoko presnému pohonu a polohovaciemu zariadeniu sa ideálne hodí na reguláciu v procesoch, kde sa vyžaduje najvyššia presnosť. Na základe modulárnych komponentov možno vybrať rôzne konfigurácie kuželky, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky na Kv. Spodný tesniaci prvok je upnutý svorkou a možno ho vymeniť tak, aby flexibilne zodpovedal hodnotám Kv.

Viac informácií nájdete v dokumentácii.

Aseptická verzia

Aseptická verzia ventilu Unique RV-P sa nazýva Unique RV-P Aseptic. Je to elektropneumatický modulačný ventil, ktorého integrovanou súčasťou pohonu je IP prevodník. K dispozícii je s odlišnými konštrukciami kuželky s rôznymi hodnotami Kv, ktoré ponúkajú rôzne kapacity.

Dodáva sa vrátane aseptickej membrány, ktorá hermeticky tesní proti vniknutiu cudzorodých látok z atmosféry a zaisťuje plnú ochranu proti účinkom mikroorganizmov.

Tento dizajn umožňuje aseptické riadenie tlaku, prietoku, teploty v aseptických systémoch a reguláciu hladiny kvapalín v aseptických nádržiach.

Rovnako ako všetky ventily Alfa Laval aj Unique Aseptic RV-P sa pre väčšiu ochranu proti opotrebovaniu konštruuje iba s niekoľkými pohyblivými súčasťami pohonu. Jeho kompaktný hygienický dizajn znižuje frekvenciu údržby a v prípade potreby umožňuje rýchlu a jednoduchú demontáž. Navyše nemá žiadne voľné pružiny, ktoré by pri otváraní ventilu predstavovali bezpečnostné riziko. Membrána je plne modulárna s osvedčenými membránami z portfólia Unique SSV Aseptic.

Malé nároky na údržbu

Rovnako ako všetky ventily Alfa Laval aj Unique RV-P sa pre väčšiu ochranu proti opotrebovaniu konštruuje iba s niekoľkými pohyblivými súčasťami pohonu. Vďaka modulárnemu portfóliu Unique SSV je v závode možné optimalizovať postup údržby a inventár náhradných dielov. Jeho kompaktný hygienický dizajn znižuje frekvenciu údržby a v prípade potreby umožňuje rýchlu a jednoduchú demontáž. Navyše nemá žiadne voľné pružiny, ktoré by pri otváraní ventilu predstavovali bezpečnostné riziko.

Spĺňa väčšinu hygienických noriem

Ventily Alfa Laval Unique RV-P spĺňajú väčšinu štandardov požadovaných v potravinárskom, mliekarenskom, nápojovom a kozmetickom priemysle. Ďalšie informácie nájdete v časti Dokumentácia. 

Výhody produktu

  • Vysoká presnosť regulácie tlaku, prietoku, teploty a hladiny
  • Pokročilá hygienická konštrukcia ventilu
  • Mimoriadna presnosť ventilu

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Ventil Unique RV-P sa skladá z telesa ventilu bez tesnenia, regulačnej kuželky v tvare kužeľa, tesnenia s hranou, skrine a pohonu. Pohon so skriňou sa nasadí na teleso ventilu a upevní sa pomocou upínacieho krúžku.

Štandardný ventil sa dodáva so štandardným normálne otvoreným pohonom (NO). Na požiadanie sa tiež môže dodávať s normálne zatvoreným pohonom (NC).

Princíp fungovania

Ventily Unique RV-P značky Alfa Laval sú vybavené elektropneumatickým pohonom s integrovaným prevodníkom IP, ktorý zabezpečuje presný a spoľahlivý prevod elektrických signálov z ovládacej jednotky priamo na pneumatické signály. Vďaka technológii bezkontaktných magnetických senzorov sú pohon aj polohovacie zariadenie odolné voči vibráciám a tlakovým rázom.

Pneumatické signály sa prenášajú na integrovaný regulátor polohy, ktorý pracuje na princípe vyrovnávania sily. Tým je zaistené proporčné nastavenie polohy piestu pohonu vzhľadom k vstupnému signálu. Rozsah signálu a nulový bod je možné nastaviť individuálne.

Po zmene štandardnej meracej pružiny sa pohon môže použiť aj pre prevádzku s rozdeleným pásmom.

Unique RV P IM

Možnosti konfigurácie

  • Fitingy podľa požadovanej normy
  • Aseptická verzia ventilu na báze membránového systému aseptického ventilu Unique SSV
  • Povrchová úprava s Ra ≤ 0,8 μm
  • Ochrana proti výbuchu (EEX ia IIc T6) na vyžiadanie
  • 3A (hygienická norma) na vyžiadanie
  • Tesniaca hrana z NBR alebo FPM