CPM

Ventily CPM udržujú rovnomerný vstupný alebo výstupný tlak v hygienických technologických linkách v mliekarenskom, potravinárskom a nápojovom priemysle. Tieto regulačné ventily zaisťujú presné riadenie tlaku, bezpečný a spoľahlivý výkon a vynikajúce čistenie.

cpm 2 regulating valve front 640x360

Bezpečná a efektívna regulácia tlaku

Modulačné ventily CPM na udržiavanie konštantného tlaku od spoločnosti Alfa Laval sú pneumatické regulačné ventily, ktoré udržujú konštantný vstupný alebo výstupný tlak v hygienických technologických linkách. Vďaka rýchlej odozve membrány tieto kompaktné ventily okamžite reagujú na akúkoľvek zmenu tlaku produktu a zmenia svoju polohu tak, aby sa udržiaval nastavený tlak.

Vynikajúca možnosť čistenia ventilu

Ventily CPM disponujú samovypúšťacou konštrukciou a bezšvovým telom ventilu v tvare misky s privareným sedlom ventilu, ktoré umožňuje dôkladné čistenie, čím sa eliminujú oblasti, kde by prípadne mohlo nastať zachytenie produktu. Vynikajúcej možnosti čistenia napomáha aj jedinečná membrána s PTFE na spodnej membráne.

Rad ventilov na udržiavanie konštantného tlaku

Alfa Laval ponúka tri typy ventilov CPM. Modulárna konštrukcia umožňuje použitie rôznych veľkostí kuželky a rôzne prietoky v rozmedzí 0,5 až 110 m3/h ponúkajú veľkú prevádzkovú flexibilitu.

Na vyžiadanie môžu byť niektoré ventily CPM dodané ako ventily schválené organizáciou ATEX (skupina 2, kategória 3, aplikácia D&G) pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Ďalšie informácie nájdete nižšie v časti Ako to funguje a v príslušnej dokumentácii.

Spĺňa väčšinu hygienických noriem

Ventily Alfa Laval CPM spĺňajú väčšinu štandardov požadovaných v potravinárskom, mliekarenskom, nápojovom a kozmetickom priemysle. Ďalšie informácie nájdete v časti Dokumentácia.

Aseptická verzia

Konštrukcia umožňuje, aby sa pomocou rôznych veľkostí kuželiek a hodnôt Kv udržiaval konštantný tlak na vstupe alebo výstupe ventilu.

Membrána vo ventile umožňuje v aseptických podmienkach účinne reagovať na akékoľvek zmeny tlaku v produkte zmenou polohy proti konštantnému tlaku vzduchu.

Ventil CPM sa často používa pred aseptickými plniacimi a stáčacími strojmi.

Výhody produktu

  • Bezpečná a efektívna regulácia tlaku
  • Samovypúšťacia konštrukcia
  • Vynikajúce čistenie ventilu

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Modulačné ventily pre udržiavanie konštantného tlaku Alfa Laval sa vyrábajú v dvoch rôznych typoch konštrukcie.

Ventily CPMI-2 a CPMO-2 sa skladajú z telesa ventilu s ventilovým sedlom, skriňou, ventilovou kuželkou so špeciálnou membránovou jednotkou a upínacej svorky.  Membránovú jednotku tvoria dve flexibilné membrány EPDM, ktoré sú uložené na 12 vložených predeloch z nehrdzavejúcej ocele. Skriňa a telo ventilu sú spojené upínacou svorkou. Telo ventilu a sedlo sú zvarené.

Model CPM-I-D60 sa skladá z ventilu CPMI-2 a prídavného potrubia.

Princíp fungovania

Ventily CPMI-2, CPMO-2 a CPM-I-D60 sa ovládajú na diaľku pomocou stlačeného vzduchu. Ventily pracujú bez vysielača a v potrubí pre produkt potrebujú len tlakový regulačný ventil pre stlačený vzduch a tlakomer (pozri nižšie).

Tam, kde sa vyžaduje modulačný protitlak (napr. na udržanie fixného prietoku na vstupe a výstupe ventilu CPM), prívod vzduchu k ventilu môže byť zaistený I/P prevodníkom (zvyčajne 3 – 15 psi) a prídavným ventilom. Tlak produktu určuje tlakový pomer prídavného ventilu.

Membrána okamžite reaguje na akúkoľvek zmenu tlaku produktu a zmení polohu tak, aby bol zachovaný prednastavený tlak.

Vstup: regulačné ventily s konštantným tlakom na vstupe (CPMI-2) a ventily s konštantným tlakom na vstupe D60 (CPM-I-D60) udržiavajú konštantný tlak v technologickom potrubí na vstupnej strane ventilu. Modely CPMI-2 a CPM-I-D60 sa otvárajú, keď sa tlak produktu zvýši, a zatvárajú sa pri jeho poklese. Často sa inštalujú za separátory a výmenníky tepla a môžu byť tiež použité ako prepadové ventily.

Výstup: regulačné ventily s konštantným tlakom na výstupe (CPMO-2) udržiavajú konštantný tlak v technologickom potrubí na výstupnej strane ventilu. Ventil CPMO-2 sa zavrie, keď sa tlak produktu zvýši, a otvorí sa pri poklese tlaku produktu (viď obrázok nižšie). Často sa inštaluje pred pasterizátory, separátory a plniace systémy filtračných jednotiek.

Možnosti konfigurácie

  • Fitingy podľa požadovanej normy
  • Sada ventilov na reguláciu tlakov vzduchu 0 – 8 barov
  • PTFE membrána pokrytá EPDM alebo PTFE
  • Tesnenia z NBR, FPM alebo PTFE
  • Škrtiaci vzduchový ventil na nastavenie regulačnej rýchlosti ventilu CPM-2
  • Posilňovač tlaku produktu s prekročením dostupného tlaku vzduchu (tlak produktu = 1,8 x atmosférický tlak)
  • Výlučne pre ventily CPMI-2 a CPMO-2 je na požiadanie k dispozícii verzia 3A.
CPMI 2 TD417039

Vstupný modulačný ventil s konštantným tlakom

CPM0 2 TD417040

Výstupný modulačný ventil s konštantným tlakom

CPM I D60 new

Vstupný modulačný ventil s konštantným tlakom D60