Alfa Laval - Regulačné ventily

Regulačné ventily

Naše regulačné ventily sa používajú na nastavenie alebo monitorovanie prietokových objemov a smerov prúdenia. Sú špeciálne určené na použitie vo veľkej škále meracích, zmiešavacích, vážiacich a plniacich systémových aplikácií a predstavujú ideálne riešenie presného riadenia prietoku alebo tlaku.

regulating valves 640x360