SB pretlakový ventil

Pretlakový poistný ventil Alfa Laval SB chráni tlakovú nádrž počas pretlakového stavu, aby sa zabránilo poškodeniu nádrže a zabezpečila sa bezpečná obsluha. Je navrhnutý pre hygienické procesy v pivovarníckom, potravinárskom, mliekarenskom a nápojovom priemysle. Ventil je možné integrovať do systému SCANDI BREW® na vrch nádrže.

sb pressure relief valve right side 640x360

Efektívne uvoľnenie tlaku

Tento pretlakový poistný ventil vypustí prebytočnú kvapalinu, ktorá spôsobuje pretlak v nádrži. Ak tlak v nádrži prekročí prednastavenú hodnotu, poistný ventil sa otvorí a v prípade preplnenia vypustí prebytočnú kvapalinu a uzavrie sa, až sa tlak v zásobníku vráti na bezpečnú úroveň.

Hygienická konštrukcia, ktorá sa ľahko čistí

Len niekoľko pohyblivých častí a hladký nehrdzavejúci povrch bez záhybov umožňuje jednoduché čistenie ventilu. Keď je ventil v zatvorenej polohe, čistí sa v rámci rutinného cyklu čistenia na mieste CIP. Na dôkladné vyčistenie ventilového sedla možno ventil vybaviť núteným pneumatickým otváraním a ochranným krytom.

Výhody produktu

  • Ekonomický a hygienický dizajn
  • Vynikajúca hygiena
  • Navrhnutý tak, aby spĺňal technologické požiadavky
  • Jednoduché čistenie

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Pretlakový poistný ventil Alfa Laval SB je poistný ventil s protizávažím. Je kompatibilný s normami PED 97/23 /ES, EN 4126-1 a EN 764-7 a je k dispozícii v dvoch verziách:

  • integrovaný aj do systému SCANDI BREW® na vrchu nádrže,

  • s montážou na vlastnú navarovaciu prírubu.

Princíp fungovania

Pretlakový poistný ventil sa dodáva s vyvažovacím závažím, ktoré je vopred nastavené a zaistené na istú hodnotu, ktorá spĺňa požiadavky zákazníka na otvárací tlak. Keď tlak v nádrži prekročí prednastavenú hodnotu otvorenia, ventil uvoľní pretlak.

Prednastavený otvárací tlak musí byť nastavený na hodnotu, ktorá je nad prevádzkovým tlakom nádrže: o 0,1 baru vyššia pre pracovné tlaky < 1 bar a o 10 % vyššia pre pracovné tlaky ≥ 1 bar. Ventil by mal byť uložený vo vodorovnej polohe. Prípustný sklon je až 10 °, ale potom rameno páky musí smerovať dovnútra smerom do stredu valcovo-kužeľovej hornej časti nádrže.

Čistenie na mieste CIP

Čistenie ventilu prebieha v zatvorenej polohe a vykonáva sa hlavicou na čistenie nádrže. Tento postup však nezahŕňa čistenie sedla ventilu. Pre zaradenie ventilového sedla, ako neoddeliteľnej súčasti cyklu čistenia, je k dispozícii voliteľný pneumatický otvárací mechanizmus a voliteľný ochranný kryt.