SB podtlakový ventil

Podtlakový (zavzdušňovací) SB ventil od Alfa Laval je integrovaný do systému na vrchole nádrže SCANDI BREW®. Je to kompaktný poistný ventil, ktorý minimalizuje riziko implózie nádrže pri vzniku podtlaku. Tieto podmienky môžu nastať pri plnení alebo vyprázdňovaní nádrží s kvapalinou, studenom preplachovaní po horúcom čistení alebo pri lúhovom čistení v atmosfére CO2. Je navrhnutý na použitie v pivovarníckom, potravinárskom, mliekarenskom a nápojovom priemysle, kde pomáha optimalizovať bezpečnosť,

sb-anti-vacuum-valve-left-side 640x360

Nízke počiatočné investičné náklady

Masívna a odolná konštrukcia zavzdušňovacieho ventilu SB chráni nádrž pred zrútením sa v dôsledku vnútorného podtlaku. Nízke počiatočné investičné náklady znamenajú dlhodobú návratnosť investícií v dôsledku prevádzkovej spoľahlivosti a zvýšenej životnosti spolu so zníženou stratou produktu, vyššou bezpečnosťou procesov a lepšou hygienou.

Kompaktná konštrukcia ventilu

Kompaktný a masívny hygienický zavzdušňovací ventil SB možno ľahko inštalovať na vrchol každej uzavretej nádrže. Veľkosť a nastavenie ventilu vychádza z parametrov dovoleného podtlaku, maximálnej prípustnej rýchlosti vyprázdňovania, postupov čistenia a technologických požiadaviek.

Vynikajúca hygiena ventilu

Zavzdušňovací ventil SB je navrhnutý tak, aby zaisťoval vynikajúcu hygienu a čistenie. Je vyrobený z veľmi kvalitnej nehrdzavejúcej ocele s povrchovou úpravou Ra ≤ 0,8μm. Technológia tesnenia Alfa Laval ponúka vyššiu tepelnú stabilitu, chemickú odolnosť a lepšiu pevnosť v ťahu. Tento mimoriadne spoľahlivý ventil zodpovedá požiadavkám PED 97/23/ES. Na požiadanie je k dispozícii aj certifikácia Alfa Laval 3.1., ktorá umožňuje sledovať jednotlivé etapy vzniku produktu.

Výhody produktu

  • Nízke počiatočné investičné náklady
  • Kompaktná konštrukcia
  • Vynikajúca hygiena
  • Jednoduchá inštalácia

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Podtlakový ventil SB od Alfa Laval poistný ventil s prírubovou montážou, je integrálnou súčasťou systému SCANDI BREW® na vrchu nádrže. Všetky oceľové diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L s drsnosťou povrchu Ra < 0,8 μm. Ostatné oceľové súčasti sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 304L. Všetky tesnenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom, sú vyrobené z EPDM a všetky polyméry, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom, sú vyrobené z PEEK.

Dodáva sa v dvoch verziách:

  • integrovaný do systému SCANDI BREW® na vrchu nádrže,
  • s montážou na vlastnú navarovaciu prírubu.

Ventil by mal byť uložený vo vodorovnej polohe. Prípustný sklon je až 10°, ale rameno páky potom musí smerovať dovnútra smerom do stredu valcovo-kužeľovej hornej časti nádrže.

Princíp fungovania

Podtlakový ventil SB sa dodáva s vyvažovacím závažím, ktoré je vopred nastavené a uzamknuté na individuálnu hodnotu podtlaku podľa konštrukčných údajov nádrže. Ak je podtlak v nádrži nižší než prednastavená hodnota otvorenia, ventil sa otvorí a umožní vniknutie atmosférického vzduchu.

Čistenie na mieste CIP

Čistenie ventilu prebieha v zatvorenej polohe a vykonáva sa hlavicou na čistenie nádrže. Tento postup však nezahŕňa čistenie sedla ventilu. Pre čistenie sedla ventilu na mieste sú k dispozícii dve možnosti (pozri nižšie uvedené možnosti).

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak čistiaci postup zahŕňa čistenie za horúca, ventil by mal byť dimenzovaný tak, aby sa zabránilo podtlakovej implózii, ku ktorej dochádza pri preplachovaní studenou vodou.

Možnosti konfigurácie

Pre čistenie sedla ventilu na mieste sú k dispozícii dve možnosti.

CIP súprava 1: Nútené otváranie, ochranný kryt

Počas čistenia nádrže na mieste sa ventil nútene otvorí. Čistenie sedla ventilu sa vykonáva tryskami hlavy na čistenie nádrže. Čistiacu kvapalinu, ktorá uniká z nádrže, zachytáva ochranný kryt, a potom odtečie späť do nádrže.

 

CIP súprava 2: Nútené otváranie, ochranný kryt, CIP tryska a CIP uzatvárací ventil

Počas čistenia nádrže na mieste sa ventil nútene otvorí. Čistenie sedla ventilu zabezpečuje CIP tryska. Všetku čistiacu kvapalinu z CIP trysky zachytáva ochranný kryt a následne odteká späť do nádrže.