SB podtlakový kombinovaný ventil

Zavzdušňovacia súprava SB od Alfa Laval minimalizuje riziko implózie v uzavretých technologických nádržiach, ktoré sú vystavené podtlaku, ako napr. pri plnení alebo vyprázdňovaní nádrží, studenom oplachovaní po horúcom čistení alebo pri lúhovom čistení v atmosfére CO2. Ventil je možné integrovať do systému na vrchu nádrže SCANDI BREW® a je navrhnutý pre hygienické procesy v pivovarníckom, potravinárskom, mliekarenskom a nápojovom priemysle.

sb anti vacuum house left side 640x360

Efektívna ochrana pred podtlakom

Ak zásadný význam má vysoká bezpečnosť procesov a spoľahlivosť produkcie, táto jednotka pomáha chrániť nádrže pred podtlakom, ktorý môže spôsobiť poškodenie alebo deformáciu nádrže a únik produktu.

Je cenovo výhodná, spoľahlivá a ľahko sa inštaluje, poskytuje účinnú ochranu proti podtlaku a zároveň zvyšuje spoľahlivosť a bezpečnosť procesu.

Univerzálna hygienická konštrukcia

Okrem zabezpečenia ochrany nádrže proti podtlaku sa táto jednotka môže použiť v kombinácii s poistnými alebo regulačnými ventilmi, čím sa zaistí ochrana proti pretlaku a ochrana technologického procesu.

Vynikajúce čistenie ventilu

Zavzdušňovacia súprava umožňuje dosiahnutie mimoriadne vysokej úrovne hygieny. Pomocou trysky CIP ju jednoducho pripojíte k hlavnému prívodu CIP. To umožňuje rýchle a účinné čistenie počas bežného cyklu čistenia nádrže na mieste.

Výhody produktu

  • Minimálne riziko implózie nádrže pri podtlaku
  • Úplné čistenie systémom čistenia na mieste CIP
  • Jednoduchá integrácia
  • Nízka investičná náročnosť vďaka zjednodušenej inštalácii

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

V súlade so smernicou PED 97/23 /ES je zavzdušňovacia súprava SB od Alfa Laval tvorená nehrdzavejúcim plášťom z ocele AISI 316L, podtlakovou koncovkou a tesnením EPDM. Tento ventil možno integrovať do systému SCANDI BREW® v hornej časti nádrže.

Princíp fungovania

Zavzdušňovacia súprava chráni nádrže pred implóziou v dôsledku vnútorného podtlaku. Ak sa používa v kombinácii s poistnými ventilmi, pomáha chrániť nádrž a zabezpečiť vypúšťanie v prípade, že tlak v nádrži prekročí prednastavenú hodnotu otvorenia. Ak sa používa v kombinácii s regulačnými ventilmi, pomáha znížiť tlak, ak prekročí prednastavenú hodnotu otvorenia.

Čistenie na mieste CIP

Počas každého cyklu čistenia nádrže prejde telom ventilu malý objem čistiacej kvapaliny (približne 500 až 800 l/min.) a vyčistí sedlo. Aby sa zaistilo dôkladné prepláchnutie ventilového sedla, je nutné otvoriť ventil nútene. V nádrži pritom nesmie byť pretlak ani podtlak. Odporúča sa použiť odtokový kolektor, aby sa zabránilo rozliatiu CIP roztoku na nádrž.

Možnosti konfigurácie

Pre ochranu proti pretlaku v nádrži a ochranu technologického procesu je možné podtlakovú súpravu SB kombinovať s CO2 súpravou, pretlakovým poistným ventilom a pretlakovým odpúšťacím ventilom.