Poistný ventil

Poistný ventil Alfa Laval chráni vaše zariadenie, životné prostredie i zdravie a bezpečnosť vašich pracovníkov. Toto bezpečnostné zariadenie je navrhnuté tak, aby sa otvorilo, a tým uvoľnilo nadmerný tlak z nádrží alebo zariadenia, a potom znovu zavrelo a bránilo ďalšiemu úniku kvapaliny, keď sa systém vráti do normálu.

safety valve 640x360

Uvoľnenie pretlaku

V nádržiach alebo systémoch sa môže nahromadiť pretlak kvôli zablokovanému odtoku, tepelnej rozťažnosti, v dôsledku chemických reakcií alebo v dôsledku kombinácie viacerých okolností. Poistný ventil Alfa Laval je navrhnutý tak, aby pružne uvoľňoval pretlak z nádob alebo zariadení v ľubovoľnú dobu a za akýchkoľvek podmienok. Kvalitný hygienický poistný ventil je dôležitá súčasť vašej prevádzky ako posledná a zároveň hlavná súčasť prevencie nehôd.

Dokonalé dimenzovanie

V závislosti od príčin pretlaku môže byť nutné umožniť rôzny hmotnostný alebo objemový prietok. U tohto typu premenlivého prietoku je bezpodmienečne nutný dokonale dimenzovaný poistný ventil. Poistný ventil Alfa Laval sa dodáva v rozmeroch od DN25 do DN100 s pružinovým nastavením tlakového rozsahu 0,2 až 12,0 barov v závislosti od veľkosti ventilu.

Spoľahlivá ochrana

 Poistný ventil Alfa Laval je navrhnutý tak, aby sa v potenciálne nebezpečných situáciách, pri vopred nastavenom tlaku, otvoril. Keď sa na vstupe poistného ventilu nahromadí tlak, sa silou otvorí stlačená pružina, ktorá ventil udržuje zavretý pod nastaveným tlakom. Akonáhle sa sily vyrovnajú, ventil sa otvorí a tlak klesne, ventil sa opätovne zavrie, až sa systém vráti do normálneho stavu.

Poistný ventil

  • Špecializovaná ochrana - Poistný ventil Alfa Laval zabezpečuje spoľahlivú ochranu pred nákladnými a katastrofickými nehodami.
  • Schválené PED - Je kalibrovaný na požadovanú nastavenú hodnotu tlaku, utesnený a dodáva sa so zodpovedajúcim certifikátom PED.
  • Hygienická konštrukcia - Je navrhnutý tak, aby sa eliminovali nehygienické úniky a pretečenie počas a vzostupu tlaku a po ňom.

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Poistný ventil Alfa Laval sa dodáva v rozmeroch od DN25 do DN100 s pružinovým nastavením tlaku od 0,2 do 12,0 barov. Ventil môže byť ovládaný pneumaticky alebo manuálne. Poistný ventil Alfa Laval je kalibrovaný na požadovanú nastavenú hodnotu tlaku, utesnený a dodáva sa so zodpovedajúcim certifikátom PED.

Princíp fungovania

Stlačená pružina vytvára v poistnom ventile Alfa Laval uzatváraciu silu, ktorá pôsobí väčším tlakom ako je prevádzkový tlak.

Poistný ventil je navrhnutý tak, aby sa v potenciálne nebezpečných situáciách, pri vopred nastavenom tlaku, otvoril. Sila pružiny pôsobí v smere zatvárania a sila vytvorená tlakom na vstupe poistného ventilu pôsobí v smere otvárania. V určitom okamihu dôjde k vyrovnaniu týchto síl a ventil umožní počiatočné vypustenie, čím sa uvoľní tlak.