Poistné ventily

Poistné ventily sa používajú na ochranu nádrží a potrubí pred pretlakom alebo podtlakom. Chránia pred implóziou spôsobenou podtlakom, ktorý vzniká pri vyplachovaní za studena po horúcom čistení, ako aj pred implóziou spôsobenou žieravinou, ktorá sa absorbuje pri kolísaní atmosféry CO2 či teploty, alebo pred implóziou v dôsledku zablokovania dodávky plynu počas vyprázdňovania.

Požadovať informácie

Vyžiadať si cenovú ponuku pre Poistné ventily

Kontaktná osoba