LKB UltraPure

Tieto klapky sú hygienické uzatváracie ventily, ktoré sa používajú pre kvapaliny s nízkou a strednou viskozitou v oblastiach kozmetického, biotechnologického a farmaceutického priemyslu.

LKB Butterfly UltraPure Valve w ThinkTop V50 640x360

Komplexný sortiment klapiek

Klapky radu LKB UltraPure vychádzajú zo známej platformy ventilov spoločnosti Alfa Laval LKB a sú cenovo výhodnou alternatívou membránových ventilov. Sú určené pre použitie v takých procesoch, kde sa vyžaduje vysoká čistota. Ponuka pozostáva z ľahko konfigurovateľných jednotiek, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali celé spektrum požiadaviek na hygienu.

K dispozícii je kompletný sortiment rozmerov (ASME BPE, DIN 11850 a ISO 2037).

Pre mliekarenský, potravinársky, nápojový priemysel a pre použitie vo vysokotlakovom tlaku ponúka Alfa Laval aj tradičnú klapku LKB.

Hygienická prevádzka

Klapky LKB UltraPure sú vybavené konštrukčnými prvkami, ktoré zaisťujú spoľahlivú hygienickú prevádzku produktu.

 • Klapky LKB UltraPure sú k dispozícii s povrchovými úpravami Ra < 0,5 µm, Ra < 0,4 µm alebo EP (SF1 a SF4), ktoré zaisťujú možnosť čistenia a minimalizujú riziko kontaminácie.
 • Vysoko leštený disk z nehrdzavejúcej ocele a ložiskové puzdrá, ktoré sú nasadené na vretenách disku, zabraňujú oteru kovu o kov a zaisťujú plynulejší pohyb disku.
 • Priemer vretena zaisťuje mimoriadne nízky prietokový odpor a šetrné spracovanie produktov s nízkou a strednou viskozitou.
 • Vyspelá technológia tesnenia od spoločnosti Alfa Laval navyše ponúka vyššiu tepelnú stabilitu, chemickú odolnosť a lepšiu pevnosť v ťahu.
 • V záujme zabezpečenia ideálnych zváracích podmienok sú verzie ASME BPE klapiek LKB UltraPure vybavené zvarovými koncovkami s určeným obsahom síry. Predĺženie ventilu umožňuje použiť zariadenie pre orbitálne zváranie.

Manuálne ovládanie alebo automatická prevádzka

Doplnkové príslušenstvo ku klapkám LKB UltraPure

 • Páka na manuálne ovládanie, ktorá zabezpečuje mechanické uzamknutie klapky v otvorenej alebo uzavretej polohe. K dispozícii je kompletný rad pák vrátane viacpolohového uzamykateľného modelu.
 • Pneumatický pohon pre automatické ovládanie s ventilovou teleindikačnou jednotkou alebo snímacími a riadiacimi jednotkami Alfa Laval ThinkTop. K dispozícii je výber pohonov.

Maximálna pohoda s kompletnou dokumentáciou pre validáciu

Zariadenia a súčasti portfólia spoločnosti Alfa Laval BioPharm sa dodávajú s komplexným balíkom dokumentácie Alfa Laval Q-doc, ktorý poskytuje transparentný prehľad o celom dodávateľskom reťazci od základných surovín po konečný výrobok. To uľahčuje nákupné a inštalačné procesy, rovnako ako kvalifikáciu, validáciu a riadenie zmien. V súlade s princípmi GDP (správnej dokumentačnej praxe) pokrýva Alfa Laval Q-doc každý aspekt dodania zariadení pre biotechnologický a farmaceutický priemysel a zákazník má k dispozícii transparentný prehľad s dobre zdokumentovanou kvalitou obstarávanej techniky.

Súčasťou dokumentačnej sady Q-doc pre klapky LKB UltraPure sú príručky, doklady o funkčných skúškach, kvalitatívne a výrobné postupy, certifikáty materiálov, podklady pre sledovateľnosť dielov v styku s produktom i ďalších potrebných dielov a servisné informácie. Pozornosť, ktorú venujeme detailom, maximalizuje prevádzkovú dostupnosť a minimalizuje riziká.

Viac informácií o štandardoch a certifikátoch nájdete na našom portáli BioPharm.

Výhody produktu

 • Hygienická prevádzka
 • Konkurenčná cenová alternatíva membránových ventilov
 • Použitie v takých procesoch, kde sa vyžaduje mimoriadna čistota

 

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Ventil sa skladá z dvoch polovíc telesa ventilu, disku, puzdier pre uloženie vretena a tesniaceho krúžku. Ventil je spojený pomocou skrutiek a matíc.

Princíp fungovania

Štandardný rad motýlikových klapiek Alfa Laval LKB Tri-Clover UltraPure je určený pre automatickú prevádzku alebo manuálne ovládanie.

Automatická prevádzka:

automatické klapky LKB UltraPure sa ovládajú na diaľku, stlačeným vzduchom pomocou pneumatického pohonu. Pohon ovláda axiálny pohyb piestu, ktorý otáča hriadeľ o 90°. S cieľom zabezpečiť efektívne uzavretie sa zvyšuje krútiaci moment pohonu, keď sa disk dotkne tesniaceho krúžku ventilu. Pohon je k dispozícii v troch štandardných prevedeniach: normálne zatvorený (NC), normálne otvorený (NO) a dvojčinný typ vzduchu/vzduch (A/A).

Manuálne ovládanie

Klapka Tri-Clover LKB UltraPure sa ovláda manuálnou pákou. Páka zaisťuje mechanické uzamknutie klapky v otvorenej alebo uzavretej polohe. K dispozícii je dvojpolohová, štvorpolohová, regulačná 90° alebo uzamykateľná viacpolohová páka. Páka sa k ventilu pripevňuje pomocou sústavy bloku s vekom a skrutky a možno k nej dodať aj zváracie alebo svorkové spoje.

Možnosti konfigurácie

 • ThinkTop® pre ovládanie a indikáciu
 • Indikačná jednotka s mikrospínačmi
 • Indikačná jednotka s indukčnými snímačmi priblíženia
 • Indikačná jednotka so snímačmi priblíženia s Hallovou sondou
 • Indikačná jednotka odolná proti výbuchu s indukčnými spínačmi priblíženia
 • Konzola pre pohon
 • Dvoj alebo štvorpolohová páka
 • Páka na elektrickú indikáciu polohy
 • Páka s nekonečným počtom medzipolôh
 • Polohovateľná páka
 • Polohovateľná páka s uzamykaním
 • Špeciálna krytka pre páku v polohe otočenia o 90°
 • Servisný nástroj pre pohon
 • Servisný nástroj na montáž ventilových diskov s priemerom 25 – 38 mm (DN25 – DN40)