LKB Butterfly Valve

Motýlikové klapky sú relatívne jednoduché uzatváracie ventily s veľkým prierezom a malým odporom. Tieto ventily sú ideálne pre kvapaliny s nízkou a strednou viskozitou v procesoch, kde je mimoriadne dôležité dodržiavanie hygieny.

LKB butterfly valve with ThinkTop

Úplný sortiment, kompletné spektrum produktov

Rad motýlikových klapiek Alfa Laval LKB sa skladá z modulárnych jednotiek navrhnutých tak, aby spĺňali celé spektrum požiadaviek pri pracovných tlakoch od vákua až po 10 barov. Všetky klapky spĺňajú požiadavky FDA a sú navrhnuté pre použitie v širokom spektre potrubných systémov z nehrdzavejúcej ocele. Môžu byť vyrobené tak, aby vyhovovali prakticky akejkoľvek montážnej norme.

Spoľahlivá prevádzka

Klapky LKB sú vybavené konštrukčnými prvkami, ktoré zaisťujú spoľahlivosť produktu. Leštený disk z nehrdzavejúcej ocele s povrchovou hladkosťou až do Ra < 0,8 µm a ložiskové puzdrá, nasadené na vretenách disku, zabraňujú oteru kovu o kov a zaisťujú plynulejší pohyb disku.

Priemer vretena zaisťuje mimoriadne nízky prietokový odpor a šetrné spracovanie produktov s nízkou a strednou viskozitou. Technológia tesnenia Alfa Laval navyše ponúka vyššiu tepelnú stabilitu, chemickú odolnosť a lepšiu pevnosť v ťahu.

Manuálne ovládanie alebo automatická prevádzka

Klapky Alfa Laval LKB je možné doplniť uzamykateľnou pákou pre ručné ovládanie alebo pohonom v kombinácii s ventilovou teleindikačnou jednotkou alebo snímacími a riadiacimi jednotkami Alfa Laval ThinkTop.

Pre manuálnu prevádzku: ponúka spoločnosť Alfa Laval kompletný rad pák vrátane modelu, ktorý je možné uzamknúť v niekoľkých polohách.

Pre automatizovanú prevádzku: je k dispozícii rad rôznych pohonov a špeciálna konštrukcia s dvoma pružinami umožňuje pôsobenie maximálneho krútiaceho momentu na disk ventilu pri dotyku s tesnením. Vďaka tomu je možné tieto ventilové jednotky ľahko integrovať do väčších systémov, ktoré sa ovládajú z centrálneho miesta, alebo ich ovládať automaticky a zaistiť tak maximálnu efektivitu.

Výhody produktu

Pohon ovláda axiálny pohyb piestu, ktorý otáča hriadeľ o 90°. S cieľom zabezpečiť efektívne uzavretie sa zvyšuje krútiaci moment pohonu, keď sa disk dotkne tesniaceho krúžku ventilu. Pohon je k dispozícii v troch štandardných prevedeniach: normálne zatvorený (NC), normálne otvorený (NO) a dvojčinný typ vzduchu/vzduch (A/A).

Manuálne ovládanie pre LKB a LKB-2

Klapka LKB sa ovláda manuálnou pákou. Páka zaisťuje mechanické uzamknutie klapky v otvorenej alebo uzavretej polohe. Páky pre veľkosti ventilov DN125 a DN150 umožňujú klapkám LKB a LKB-2 nastavenie ventilu. Na reguláciu prietoku ich je možné uzamknúť v dvoch medzipolohách.

 

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Ventil sa skladá z dvoch polovíc telesa ventilu, disku, puzdier pre uloženie vretena a tesniaceho krúžku. Ventil je spojený pomocou skrutiek a matíc. Páka sa k ventilu pripevňuje pomocou bloku s vekom a skrutky.

Princíp fungovania

Štandardný rad motýlikových klapiek Alfa Laval LKB je určený pre automatickú prevádzku alebo manuálne ovládanie.

Automatické ovládanie pre LKB a LKB-F

Automatické klapky LKB sa ovládajú na diaľku, stlačeným vzduchom pomocou pneumatického pohonu. 

Pohon ovláda axiálny pohyb piestu, ktorý otáča hriadeľ o 90°. S cieľom zabezpečiť efektívne uzavretie sa zvyšuje krútiaci moment pohonu, keď sa disk dotkne tesniaceho krúžku ventilu. Pohon je k dispozícii v troch štandardných prevedeniach: normálne zatvorený (NC), normálne otvorený (NO) a dvojčinný typ vzduchu/vzduch (A/A).

Manuálne ovládanie pre LKB a LKB-2

Klapka LKB sa ovláda manuálnou pákou. Páka zaisťuje mechanické uzamknutie klapky v otvorenej alebo uzavretej polohe. Páky pre veľkosti ventilov DN125 a DN150 umožňujú klapkám LKB a LKB-2 nastavenie ventilu. Na reguláciu prietoku ich je možné uzamknúť v dvoch medzipolohách.