Klapky

Naše klapky sú jednoduché uzatváracie ventily s veľkým prierezom a malým odporom. Predstavujú optimálne riešenie pre moderné spracovateľské technológie a sú ideálne pre kvapaliny s nízkou a strednou viskozitou.

Butterfly valves range