Snímač prietoku

Snímače prietoku Alfa Laval sú presné elektromagnetické merače, ktoré sa používajú na meranie objemového prietoku elektricky vodivých kvapalín. Majú hygienický dizajn a sú vynikajúcou voľbou pre mliekarenský, potravinársky a biofarmaceutický priemysel.

flow transmitter right side 640x360

Precízne meranie prietoku

Snímače prietoku Alfa Laval sú presné obojsmerné elektromagnetické merače, ktoré sa používajú na meranie objemového prietoku elektricky vodivých kvapalín. Sú vhodné predovšetkým pre použitie v takých procesoch, kde sú v kvapaline prítomné pevné častice. Tieto snímača prietoku zaisťujú presnosť, vynikajúcu dlhodobú stabilitu a výkon bez pohyblivých súčastí a akejkoľvek straty tlaku.

Odolná konštrukcia hygienického snímača prietoku

Snímače prietoku Alfa Laval majú masívny vodotesný dizajn. K dlhej životnosti týchto magnetických indukčných snímačov prietoku prispievajú aj ďalšie hygienické vlastnosti, ako je teflónová povrchová úprava (PFA) na vnútorných stenách meracej trubice a kompletne zapuzdrená, hermeticky utesnená elektronika.

Kompaktná konštrukcia a jednoduchá inštalácia

Štandardné snímača prietoku Alfa Laval sú určené pre montáž v stiesnených podmienkach a dodávajú sa s továrensky prednastavenými pulznými výstupnými signálmi, ktoré uľahčujú inštaláciu. Štandardný výstup je pulzný signál (0 až 1 000 Hz) s rozlíšením 0,01 alebo 0,1 litra/impulz. Medzi voliteľné možnosti patrí analógový výstup 4 – 20 mA a pokročilé zobrazovacie funkcie.

Svorky pre elektrické pripojenie sú označené číslom i funkciou, takže všetky káble možno prevliecť len cez tri káblové priechodky PG-11.

Viac informácií nájdete v dokumentácii. 

Výhody produktu

  • Vysoká presnosť
  • Odolná konštrukcia hygienického snímača prietoku
  • Kompaktná konštrukcia a jednoduchá inštalácia 

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Princíp fungovania

Prietokový snímač Alfa Laval je magnetický indukčný prietokový snímač, ktorý funguje na základe Faradayovho zákona o elektromagnetickej indukcii. Skladá sa z meracej trubice a dvoch magnetických cievok. Keď sa do cievok privedie prúd, vznikne magnetické pole orientované v pravom uhle k meracej trubici.

Meraná kvapalina preteká meracou trubicou kolmo k magnetickému poľu a pôsobí ako vodič a indukuje elektrické napätie. Toto napätie merajú dve snímacie elektródy, ktoré sú nainštalované v meracej trubici. Napätie je úmerné priemernej rýchlosti prúdenia, a preto presne odráža objem kvapaliny, ktorá preteká trubicou.

Konštrukcia schopná spracovávať rôzne kvapaliny

Prietokový snímač Alfa Laval používa štvorcovú meraciu komoru. Tvar meracej komory výrazne znižuje vplyv viskozity, typu kvapaliny a profilov prúdenia. Ďalej eliminuje potrebu rekalibrácie pri zmene produktu napríklad z mlieka na vodu.

Mikroprocesor vo vysielači reguluje prúdový generátor tak, aby sa zachoval konštantný výkon magnetického poľa. Napätie na elektródach sa zosilní a konvertuje na digitálny signál, z ktorého mikroprocesor vypočíta objem kvapaliny, ktorá preteká cez trubicu.

Flow_transmitter_drawing2_web.jpg

Flow_transmitter_drawing1_web.jpg