Práškové mixéry

Naše mixéry umožňujú zvoliť správnu metódu zmiešavania podľa vašich potrieb. To zaistí väčšie úspory energie, vynikajúcu čistotu a vyššiu efektivitu procesu z hľadiska skrátenia doby spracovania a/alebo výťažnosti. To sa v dlhodobom horizonte prejaví v lepšom využití surovín a zdrojov, kvalite výrobkov a menším množstvom odpadu.

粉末混合机-Powder mixer