ALB

Naše miešadlo na spodnú montáž ALB ponúka riešenie miešania, ktoré spĺňa všetky požiadavky potravinárskeho, mliekárenského, nápojového, farmaceutického, biotechnologického a kozmetického využitia. Miešadlá ALB sa dajú prispôsobiť na rad atmosférických i tlakových nádrží. Rovnako je možné zostaviť konfigurácie pre sterilné/aseptické použitie. Miešadlá sú dimenzované a prispôsobené na mieru konkrétnej úlohe, čo zaisťuje optimálnu spotrebu energie, ako aj cenu.

 ALB 底入式搅拌器-ALB bottom entry mixer

Energeticky úsporná konštrukcia

Naše rotory EnSaFoil, rovnako ako naše špeciálne vyvinuté rotory EnSaFerm pre fermentáciu, znižujú spotrebu energie a absorpciu tepla produktom. Ich unikátny tvar, vytvorený na základe rozsiahlych štúdií dynamických vlastností tekutín, zabezpečuje efektivitu až o 400 % vyššiu ako majú rotory so štandardnými rozmermi. Okrem minimalizácie energetických strát, naše rotory pracujú pri zníženej rýchlosti bez toho, aby bola znížená čerpacia kapacita. V porovnaní s miešadlami so štandardnými rotormi tak znižujú spotrebu energie u miešadiel až o 80%.

Modulárne a hygienické prevedenie

Miešadlá Alfa Laval zaisťujú vynikajúcu úroveň hygieny pre širokú škálu úloh v oblasti miešania a premiešavania v technologických nádržiach. Modulárna konštrukcia z hygienických materiálov s hladkými povrchmi poskytuje veľkú flexibilitu pre prispôsobenie miešadiel tak, aby spĺňali špecifické požiadavky na nádrže a procesy vrátane štandardov EHEDG, USDA, FDA a 3-A.

Zjednodušený servis

Charakteristickými znakmi miešadiel Alfa Laval sú nízke opotrebovanie a minimálna potreba údržby. To znamená vyššiu produktivitu vďaka zníženiu prestojov. Pri výmene dielov s dlhou životnosťou, ako sú tesnenia a ložiská, sa nevyžaduje demontáž ani vstup do nádrže. To šetrí čas i peniaze.

Ponuka produktov

Na montáž do tlakových a atmosférických nádrží sú k dispozícii štyri rôzne modely miešadiel Alfa Laval na hornú, spodnú a bočnú montáž. Na vyžiadanie sú k dispozícii v sterilnom/aseptickom prevedení a s certifikáciou ATEX.

Viac informácií nájdete v príslušnej dokumentácii.

Ako to funguje

Konštrukcia

Miešadlá Alfa Laval vychádzajú z modulárneho usporiadania a skladajú sa z pohonnej jednotky s ložiskovým rámom, hriadeľom so špeciálnym usporiadaním upchávky a dvojlopatkových alebo trojlopatkových miešacích vrtúľ s energeticky úsporným profilovaním.

Princíp fungovania

Elektrický motor (pohonná jednotka) prenáša energiu potrebnú na miešanie a premiešavanie na hriadeľ miešadla buď priamo, alebo cez prevodovku. Hriadeľ otáčajú špeciálne navrhnuté energeticky úsporné miešacie vrtule. Pohyb rotora vytvára v nádrži silné prúdenie s nízkym strihovým namáhaním pre vysokoúčinný axiálny čerpací efekt na kvapalinu. Výsledkom je efektívne miešanie a premiešavanie celého obsahu nádrže.

Doplnkové príslušenstvo

Alfa Laval tiež ponúka modely miešadiel pre sterilné/aseptické použitie a doplnkové príslušenstvo vrátane zváracej príruby, zaslepovacej príruby, krytu pre motor/prevodovku a náhradných dielov pre vlastnú ponuku miešadiel.