ALB

Naše miešadlo na spodnú montáž ALB ponúka riešenie miešania, ktoré spĺňa všetky požiadavky potravinárskeho, mliekárenského, nápojového, farmaceutického, biotechnologického a kozmetického využitia. Miešadlá ALB sa dajú prispôsobiť na rad atmosférických i tlakových nádrží. Rovnako je možné zostaviť konfigurácie pre sterilné/aseptické použitie. Miešadlá sú dimenzované a prispôsobené na mieru konkrétnej úlohe, čo zaisťuje optimálnu spotrebu energie, ako aj cenu.

Alfa Laval ALB bottom entry mixer

Energeticky úsporná konštrukcia

Naše rotory EnSaFoil, rovnako ako naše špeciálne vyvinuté rotory EnSaFerm pre fermentáciu, znižujú spotrebu energie a absorpciu tepla produktom. Ich unikátny tvar, vytvorený na základe rozsiahlych štúdií dynamických vlastností tekutín, zabezpečuje efektivitu až o 400 % vyššiu ako majú rotory so štandardnými rozmermi. Okrem minimalizácie energetických strát, naše rotory pracujú pri zníženej rýchlosti bez toho, aby bola znížená čerpacia kapacita. V porovnaní s miešadlami so štandardnými rotormi tak znižujú spotrebu energie u miešadiel až o 80%.

Modulárne a hygienické prevedenie

Miešadlá Alfa Laval zaisťujú vynikajúcu úroveň hygieny pre širokú škálu úloh v oblasti miešania a premiešavania v technologických nádržiach. Modulárna konštrukcia z hygienických materiálov s hladkými povrchmi poskytuje veľkú flexibilitu pre prispôsobenie miešadiel tak, aby spĺňali špecifické požiadavky na nádrže a procesy vrátane štandardov EHEDG, USDA, FDA a 3-A.

Zjednodušený servis

Charakteristickými znakmi miešadiel Alfa Laval sú nízke opotrebovanie a minimálna potreba údržby. To znamená vyššiu produktivitu vďaka zníženiu prestojov. Pri výmene dielov s dlhou životnosťou, ako sú tesnenia a ložiská, sa nevyžaduje demontáž ani vstup do nádrže. To šetrí čas i peniaze.

Ponuka produktov

Na montáž do tlakových a atmosférických nádrží sú k dispozícii štyri rôzne modely miešadiel Alfa Laval na hornú, spodnú a bočnú montáž. Na vyžiadanie sú k dispozícii v sterilnom/aseptickom prevedení a s certifikáciou ATEX.

Viac informácií nájdete v príslušnej dokumentácii.

Ako to funguje

Konštrukcia

Miešadlá Alfa Laval vychádzajú z modulárneho usporiadania a skladajú sa z pohonnej jednotky s ložiskovým rámom, hriadeľom so špeciálnym usporiadaním upchávky a dvojlopatkových alebo trojlopatkových miešacích vrtúľ s energeticky úsporným profilovaním.

Princíp fungovania

Elektrický motor (pohonná jednotka) prenáša energiu potrebnú na miešanie a premiešavanie na hriadeľ miešadla buď priamo, alebo cez prevodovku. Hriadeľ otáčajú špeciálne navrhnuté energeticky úsporné miešacie vrtule. Pohyb rotora vytvára v nádrži silné prúdenie s nízkym strihovým namáhaním pre vysokoúčinný axiálny čerpací efekt na kvapalinu. Výsledkom je efektívne miešanie a premiešavanie celého obsahu nádrže.

Doplnkové príslušenstvo

Alfa Laval tiež ponúka modely miešadiel pre sterilné/aseptické použitie a doplnkové príslušenstvo vrátane zváracej príruby, zaslepovacej príruby, krytu pre motor/prevodovku a náhradných dielov pre vlastnú ponuku miešadiel.