LKH Prime

Účinné, univerzálne a hygienické samonasávacie čerpadlo Alfa Laval LKH Prime vychádza z ponuky najpredávanejších čerpadiel Alfa Laval LKH. Kombinuje vyspelý technický princíp „air-screw“ s vyspelým konštrukčným dizajnom, aby dokázalo vyhovieť najvyšším nárokom potravinárskeho priemyslu, mliekarní, výroby nápojov a produktov domácej i osobnej starostlivosti. Využíva sa najmä pri čistení na mieste a na čerpanie kvapalín obsahujúcich vzduch, môže však čerpať aj produkty a tým znížiť investiíciu.

LKH self-priming pump

Prime je prvotriedny

Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime sa stáva novým štandardom samonasávacej čerpacej techniky.

Energetická účinnosť

Vďaka kombinácii vyspelého technického princípu „air-screw“, optimalizovaného rotora a geometrie tela čerpadlo Alfa Laval LKH Prime prekračuje bežné očakávania tichosti a účinnosti chodu, ako aj obmedzenia spotreby energie a emisií CO2. Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime je navrhnuté tak, aby spĺňalo podmienky  najprísnejších noriem a hygienických predpisov.

Prvotriedna čerpacia platforma

Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime, modelový prírastok radu špičkových čerpadiel Alfa Laval LKH, charakterizuje dokonalá funkčnosť, vysoká kvalita a spoľahlivosť. To sa premieta do zlepšenia prevádzkovej produktivity.

Univerzálnosť

Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime je určené na čistenie na mieste. Vďaka navrhnutým technologickým procesom umožňuje čerpanie médií a bez ohľadu na to, v akom priemyselnom odvetví sa využíva, ponúka potenciál zníženia kapitálových investícií.

Spĺňa celosvetové štandardy

Tiché čerpadlo Alfa Laval LKH Prime je navrhnuté tak, aby spĺňalo podmienky najprísnejších noriem a hygienických predpisov.

Jednoduchá údržba

Údržba čerpadla je jednoduchá a nákladovo efektívna. Zložením z rovnakých dielov ako rad čerpadiel Alfa Laval LKH, čerpadlo Alfa Laval LKH Prime umožňuje zredukovať prevádzkové náklady a zvýšiť prevádzkovú dostupnosť spolu s bezpečnosťou, ktorú ponúka globálna servisná sieť Alfa Laval.

Dôveryhodný dodávateľ

Alfa Laval je popredný celosvetový dodávateľ zariadení s históriou úspechov siahajúcou až do roku 1883 a zároveň jeden z najväčších svetových dodávateľov hygienických čerpadiel. Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime je rozšírením dlhého zoznamu výkonnej techniky s minimalizovanou spotrebou energie.

Výhody produktu

 • Energetická účinnosť: vynikajúca účinnosť je kľúčom pre zníženie spotreby energie a emisií CO2.
 •  Univerzálnosť: Primárne navrhnuté na čistenie na mieste, avšak rovnako dokáže čerpať produkty s obsahom vzduchu bez potreby ďalšieho produktového čerpadla, čím sa znižujú nároky na investíciu. 
 • Kvalita, spoľahlivosť: čerpadlo Alfa Laval LKH Prime vychádza z overenej konštrukcie radu LKH, ktorý je povestný svojou kvalitou a spoľahlivosťou.
 • Tichá a hygienická prevádzka: čerpadlo pracuje veľmi ticho a z hľadiska hygieny spĺňa najprísnejšie normy.
 • Jednoduchá údržba: použitie dielov zhodných s ostatnými čerpadlami Alfa Laval LKH je zárukou jednoduchosti servisu a údržby.

Alfa Laval LKH Prime UltraPure

Premium goes Prime - Setting a new standard in self-priming pump technology.
Alfa Laval LKH Prime UltraPure

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Alfa Laval LKH Prime je samonasávacie čerpadlo založené na technológii vzduchovej skrutkovice air-screw. Ponúka vynikajúcu prevádzkovú účinnosť a znižuje spotrebu energie. Čerpadlo dosahuje kapacitu až 70 m3/h a tlak zodpovedajúci hydraulickému tlaku až do 40 m.

Čerpadlo disponuje viacerými spoločnými dielmi z ponuky čerpadiel radu Alfa Laval LKH, a to vrátane obežného kolesa. Spoločné komponenty je možné upraviť tak, aby optimalizovali výkon čerpadla podľa spôsobu jeho použitia. Medzi vyhradené komponenty patrí „airscrew“, kryt, recirkulačné potrubie a kryt.

Princíp činnosti

V procese, kde čerpané médium v sacom potrubí obsahuje zmes vzduchu a kvapaliny, otáčanie skrutkovice „air-screw“ spôsobí vytvorenie kontinuálneho prstenca kvapaliny.

Vďaka excentrickej polohe nádoby vzhľadom k polohe skrutkovice sa medzi prstencom kvapaliny a skrutkovicou vytvorí vzduchová komora (ako je znázornené), ktorá sa medzi lopatkami skrutkovice rozdelí na vzduchové kapsy.

Kontinuálne otáčanie skrutkovice privádza vzduchové kapsy cez nádobu do sacieho stupňa obežného kolesa, odkiaľ sa potom vytláčajú von cez výtok.

Kvapalina sa z výtoku recirkulačným potrubím vracia späť do nádoby, aby sa zabezpečilo trvalé udržanie prstenca kvapaliny.

V prípade neprítomnosti vzduchu nemajú nádoba a recirkulačné potrubie žiadnu funkciu a sú úplne naplnené kvapalinou. Kvapalina prechádza nádobou do sacieho úseku obežného kolesa, čo umožňuje funkciu čerpadla ako tradičného odstredivého čerpadla.

Možnosti konfigurácie čerpadla

 • obežné koleso s menším priemerom,
 • motor so zvýšenou bezpečnosťou/ohňovzdorný motor,
 • dvojitá mechanická upchávka hriadeľa,
 • povrchová úprava na strane v kontakte s produktom Ra ≤ 0,8 µm,
 • elastoméry v kontakte s produktom v prevedení z EPDM, nitrilu (NBR) alebo fluórovaného kaučuku (FPM),
 • rotačný tesniaci krúžok z karbidu kremíka,
 • ½'' vypúšťacie konektory (dve prípojky) s tromi upínacími svorkami.

Videá zo servisu a údržby v 360° viditeľnosti

Alfa Laval LKH Prime pumps – change single shaft seal

Alfa Laval LKH Prime pumps – double mechanical shaft seal

Servisné súpravy Alfa Laval