LKH Prime UltraPure

Účinné, univerzálne a hygienické samonasávacie čerpadlo Alfa Laval LKH Prime UltraPure vychádza z ponuky najpredávanejších čerpadiel Alfa Laval LKH. Využíva kombináciu technologického princípu „air-screw“ a spolu s vyspelým konštrukčným prevedením spĺňa aj tie najvyššie nároky farmaceutického priemyslu. Využíva sa najmä v procese čistenia na mieste a na čerpanie kvapalín obsahujúcich vzduch, môže však čerpať aj produkty, a tým znížiť investičnú náročnosť pri návrhu procesných technológií.

LKH 高效自吸泵-LKH high-efficiency self-priming pump

Prime je prvotriedny

Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime sa stáva novým štandardom samonasávacej čerpacej techniky.

Energetická účinnosť

Vďaka kombinácii technológie „air-screw“, optimalizovaného rotora a geometrie tela prekračuje čerpadlo Alfa Laval LKH Prime UltraPure bežné očakávania tichosti a účinnosti chodu, ako aj obmedzenia spotreby energie a emisií CO2. Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime UltraPure je navrhnuté tak, aby spĺňalo podmienky najprísnejších noriem a požiadaviek farmaceutického priemyslu.

Prvotriedna čerpacia platforma

Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime UltraPure, modelový prírastok radu špičkových čerpadiel Alfa Laval LKH, charakterizuje dokonalá funkčnosť, vysoká kvalita a spoľahlivosť, čo sa prejavuje aj v zlepšení prevádzkovej produktivity.

Univerzálnosť

Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime UltraPure je určené na čistenie na mieste. Vďaka navrhnutým technologickým procesom umožňuje čerpanie médií a bez ohľadu na to, v akom priemyselnom odvetví sa využíva, ponúka potenciál zníženia kapitálových investícií.

Spĺňa globálne štandardy

Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime UltraPure s tichou prevádzkou je navrhnuté tak, aby spĺňalo podmienky najprísnejších noriem a požiadaviek farmaceutického priemyslu.

Jednoduchá údržba

Údržba čerpadla je jednoduchá a nákladovo efektívna. Zložením z dielov radu čerpadiel Alfa Laval LKH, čerpadlo Alfa Laval LKH Prime UltraPure umožňuje zredukovať prevádzkové náklady a zvýšiť prevádzkovú dostupnosť spolu s bezpečnosťou, ktorú ponúka globálna servisná sieť Alfa Laval.

Dôveryhodný dodávateľ

Alfa Laval je popredný celosvetový dodávateľ zariadení na manipuláciu s kvapalinami a zároveň jedným z najväčších svetových dodávateľov hygienických čerpadiel. Úspešná história tejto spoločnosti siaha až do roku 1883. Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime UltraPure je rozšírením dlhého zoznamu výkonnej techniky s minimalizovanou spotrebou energie.

Kompletná dokumentácia pre validáciu prináša maximálnu spokojnosť

Všetky zariadenia a komponenty Alfa Laval UltraPure sa dodávajú s obsiahlou dokumentáciou Alfa Laval Q-doc, ktorá poskytuje transparentný prehľad o celom dodávateľskom reťazci od základných surovín po konečný výrobok. To uľahčuje nákupné a inštalačné postupy, rovnako ako kvalifikáciu, validáciu a zmenu kontrolných procedúr. V súlade s princípmi GDP (správnej dokumentačnej praxe) pokrýva Alfa Laval Q-doc každý aspekt dodania zariadenia UltraPure a zákazník má k dispozícii transparentný prehľad s dobre zdokumentovanou kvalitou obstarávanej techniky.

Súčasťou dokumentačnej sady Q-doc, ktorá sa dodáva k LKH Prime UltraPure, sú doklady o výkonových skúškach, materiálové certifikáty, podklady pre sledovateľnosť dielov v styku s produktom i ďalších potrebných dielov a servisné informácie. Kladením dôrazu na detaily sa zabezpečuje trvalá prevádzkyschopnosť a minimalizácia rizík.

Výhody produktu

 • Energetická účinnosť: vynikajúca účinnosť je kľúčom pre zníženie spotreby energie a emisií CO2.
 • Univerzálnosť: primárne predurčené pre čistenie na mieste a čerpanie kvapalín so vzduchom, môže toto čerpadlo čerpať aj produkty (bez potreby ďalšieho produktového čerpadlá) a tým znížiť investičnú náročnosť.
 • Kvalita, spoľahlivosť: čerpadlo Alfa Laval LKH Prime vychádza z overenej konštrukcie radu LKH, ktorý je povestný svojou kvalitou a spoľahlivosťou.
 • Tichá a hygienická prevádzka: čerpadlo pracuje veľmi ticho a z hľadiska hygieny spĺňa najprísnejšie normy.
 • Jednoduchá údržba: použitie dielov zhodných s ostatnými čerpadlami Alfa Laval LKH je zárukou jednoduchosti servisu a údržby.

Alfa Laval LKH Prime

Premium goes Prime - Setting a new standard in self-priming pump technology.
Alfa Laval LKH Prime

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Alfa Laval LKH Prime je samonasávacie čerpadlo založené na technológii air-screw. Ponúka vynikajúcu prevádzkovú účinnosť a znižuje spotrebu energie. Čerpadlo dosahuje kapacitu až 70 m3/h a tlak zodpovedajúci hydraulickému tlaku až do 40 m.

Čerpadlo disponuje viacerými spoločnými dielmi z ponuky čerpadiel radu Alfa Laval LKH, a to vrátane obežného kolesa. Spoločné komponenty je možné upraviť tak, aby optimalizovali výkon čerpadla podľa spôsobu jeho použitia. Medzi vyhradené komponenty patrí „airscrew“, kryt, recirkulačné potrubie a kryt.

Princíp fungovania

V procese, kde čerpané médium v sacom potrubí obsahuje zmes vzduchu a kvapaliny, otáčanie skrutkovice „air-screw“ spôsobí vytvorenie kontinuálneho prstenca kvapaliny.

Vďaka excentrickej polohe nádoby vzhľadom k polohe skrutkovice sa medzi prstencom kvapaliny a skrutkovicou vytvorí vzduchová komora (ako je znázornené), ktorá sa medzi lopatkami skrutkovice rozdelí na vzduchové kapsy.

Kontinuálne otáčanie skrutkovice privádza vzduchové kapsy cez nádobu do sacieho stupňa obežného kolesa, odkiaľ sa potom vytláčajú von cez výtok.

Kvapalina sa z výtoku recirkulačným potrubím vracia späť do nádoby, aby sa zabezpečilo trvalé udržanie prstenca kvapaliny.

V prípade neprítomnosti vzduchu nemajú nádoba a recirkulačné potrubie žiadnu funkciu a sú úplne naplnené kvapalinou. Kvapalina prechádza nádobou do sacieho úseku obežného kolesa, čo umožňuje funkciu čerpadla ako tradičného odstredivého čerpadla.

Možnosti konfigurácie čerpadla

 • obežné koleso s menším priemerom,
 • motor so zvýšenou bezpečnosťou/ohňovzdorný motor,
 • dvojitá mechanická upchávka hriadeľa,
 • povrchová úprava zmáčaných plôch Ra ≤ 0,8 µm; Ra ≤ 0,5 µm alebo elektrolyticky leštený povrch na Ra ≤ 0,4 μm,
 • elastoméry v kontakte s produktom – fluorovaný kaučuk (FPM) alebo  EPDM,
 • ½'' vypúšťacie konektory (dve prípojky) s tromi upínacími svorkami,
 • bez vypúšťania,
 • poloha výpuste 0°,
 • hydrostatické skúšky s certifikátom.

Videá zo servisu a údržby v 360° viditeľnosti

Alfa Laval LKH Prime pumps – change single shaft seal

Alfa Laval LKH Prime pumps – double mechanical shaft seal

Servisné súpravy Alfa Laval