LKH Evap

LKH Evap je odstredivé čerpadlo s nízkou hodnotou NPSHr a s vysokou účinnosťou a zároveň je optimalizované pre proces odparovania. LKH Evap môže byť vybavené voliteľným obežným kolesom ClearFlow pre použitie v tých procesoch, kde akumulácia pevných častíc môže spôsobiť problémy.

LKH centrifugal pump

Prvotriedne prevádzkové parametre

Ako prémiový rad odstredivých čerpadiel Alfa Laval sa odstredivé čerpadlá LKH vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkou spotrebou energie, niekoľkými voliteľnými doplnkami a veľkým rozsahom hodnôt prietoku a tlaku.

Vysoká účinnosť

Čerpadlo a motor s veľmi presnou konštrukciou zaisťujú vysokú účinnosť a šetrné spracovanie produktu. Robustná konštrukcia a prísne tolerancie spolu s technologicky pokročilou konštrukciou obežného kolesa minimalizujú recirkuláciu a zabezpečujú efektívny prenos energie.

Optimálna konštrukcia čerpadla

Konštrukcia obežného kolesa zabezpečuje efektívne a šetrné zaobchádzanie s produktom pri prechode čerpadlom. Tým je zabezpečená celistvosť produktu a minimalizuje sa hodnota NPSHr (minimálny potrebný sací tlak).

Nízka spotreba energie

Efektívnejšie využívanie energie predstavuje obrovský potenciál energetických úspor. Optimalizovaná konštrukcia a špičkový motor odstredivých čerpadiel Alfa Laval LKH často vykazujú vyššiu energetickú účinnosť ako podobné čerpadlá vyššej triedy a v prípade obdobných čerpadiel strednej triedy je tento rozdiel až 50 %.

Ľahké čistenie a hygienická konštrukcia

Kľúčom je pozornosť venovaná detailom. Tesnenie s riadenou kompresiou, kompaktné vnútorné priestory, vonkajšie mechanické upchávky a optimalizované obežné koleso s vyvažovacími otvormi zaisťujú, že čerpadlo sa počas časovo efektívneho cyklu čistenia na mieste dokonale vyčistí. Perfektne lícujúce súčasti a spoje s O-krúžkami stlačenými na vopred definovanú hodnotu kompresie minimalizujú kontaktnú plochu elastoméru s produktom, čo taktiež napomáha vysoký stupeň hygieny.

Vonkajšia upchávka hriadeľa – vysoká hygiena a ľahké používanie

Umiestnením upchávky hriadeľa mimo čerpadla sa súčasti, ktoré sa ťažko čistia, nedostávajú do priameho kontaktu s produktom. Konštrukcia, ktorá umožňuje nasadzovanie spredu, navyše umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu, čím je zaistená vyššia prevádzkyschopnosť, a to s nižšími nákladmi na údržbu. Vymeniteľné jednoduché a dvojité upchávky, ktoré sa dajú prepláchnuť, zjednodušujú systém zásob náhradných dielov.

Záruka

Spoločnosť Alfa Laval poskytuje na všetky nespotrebné diely trojročnú záruku podmienenú používaním originálnych dielov.

 

Výhody produktu

  • Vysoká účinnosť
  • Hygienická konštrukcia
  • Nízka spotreba energie 

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Alfa Laval LKH Prime

Premium goes Prime - Setting a new standard in self-priming pump technology.
Alfa Laval LKH Prime

Ako to funguje

Sortiment čerpadiel

Odstredivé čerpadlá LKH sú v súčasnosti k dispozícii v 13 veľkostiach, ktoré pracujú s kapacitou až 500 m3/h a tlakom až 190 H/(m). Zvoliť si môžete typ upchávky hriadeľa, spôsob preplachovania a použité elastoméry.

LKH Evap je špecializované odparovacie čerpadlo.

Čerpadlo LKH Evap z radu LKH je odparovacie čerpadlo vyrábané podľa požiadaviek zákazníka s podporou rozsiahlej dokumentácie, vrátane dokumentačného balíčka s úplnou vákuovou krivkou. Je vybavené špeciálnym stieracím obežným kolesom ClearFlow, ktoré rieši problém s hromadením produktu v takých procesoch, kde sa vyskytuje vysoký podiel pevných látok, a tým sa značne predlžuje prevádzková doba medzi čistením.

Rad čerpadiel LKH, kompozitná krivka

Jedinečná konštrukcia obežného kolesa

Polootvorené obežné koleso so špeciálnym usporiadaním lopatiek zaisťuje obzvlášť nízku hodnotu NPSHr (minimálny potrebný sací tlak). To pomáha predchádzať kavitácii a minimalizuje riziko mechanického poškodenia.

Vyrovnávacie otvory v obežnom kolese zvyšujú cirkuláciu okolo tesnenia hriadeľa a znižujú axiálne sily. Tým sa minimalizuje opotrebovanie tesnenia hriadeľa a ložísk motora.

Externá upchávka hriadeľa

Spredu nasaditeľná upchávka hriadeľa s pružinou a podložkami na vonkajšej strane znamená rýchlu, jednoduchú a finančne nenáročnú údržbu. Výmena upchávky hriadeľa trvá iba niekoľko minút. Vyvážená konštrukcia navyše minimalizuje riziko otvorenia upchávky pri neočakávanom tlakovom ráze.

Optimalizovaná upchávka hriadeľa

Jeden typ upchávky hriadeľa je vhodný pre široký rad čerpadiel. Úplne rovnakú jednoduchú upchávku hriadeľa LKH je možné použiť na 11 modelov čerpadiel LKH, ako aj na všetky modely čerpadiel SolidC. Tesnenie LKH je k dispozícii vo variantoch s jednoduchým alebo dvojitým preplachovaním, ktoré sa dajú vymeniť za niekoľko minút, a to len za pomoci niekoľkých konštrukčných prvkov.

Touto štandardizáciou sa znižuje nutnosť skladovať zásoby náhradných dielov a výmena opotrebovaných dielov sa stáva rýchlou a jednoduchou.

Kompresné spojky

Ďalším významným konštrukčným prvkom je kompresná spojka. Tá pevne a presne pripája nástavec hriadeľa k hriadeľu motora. Zostavenie je jednoduché, prevádzka bezpečná a s minimálnym hlukom či vibráciami. Táto spojka tiež pomáha predĺžiť životnosť tesnenia hriadeľa i motora.

Videá zo servisu a údržby v 360° viditeľnosti

Odstredivé čerpadlá Alfa Laval LKH – výmena preplachovanej upchávky hriadeľa

Odstredivé čerpadlá Alfa Laval LKH – výmena jednoduchej upchávky hriadeľa

Odstredivé čerpadlá Alfa Laval LKH – dvojitá mechanická upchávka hriadeľa

Servisné súpravy Alfa Laval