Indication units

Naše indikačné jednotky poskytujú základné informácie o polohe ventilov používaných v hygienických procesoch. Tento rad indikátorov polohy ventilov na základe osvedčených technológií poskytuje bezpečnú, spoľahlivú a ekonomickú prevádzku.

Indication Units LKB LKLA Inductive 640x360

Bezpečná, spoľahlivá a ekonomická indikácia

Indikačné jednotky Alfa Laval sú cenovo výhodné digitálne zariadenia s až dvoma spätnoväzbovými signálmi, ktoré sú namontované priamo na strmeň ventilu a poskytujú spätnú väzbu o otvorenej/zatvorenej polohe ventilu. Tieto indikátory polohy ventilu (bočný ukazovateľ a konzoly) môžu byť použité na ľubovoľnom ventile Alfa Laval, ale obzvlášť sú konkurenčným riešením pre jednosedlové ventily Alfa Laval SRC/ARC, viaccestné ventily a škrtiace klapky.

Štyri typy ventilových indikácií

Alfa Laval ponúka tieto štandardné indikátory polohy ventilov pre hygienicky náročné odvetvia:

Mikrospínač

Toto ľahké, elektromechanické zariadenie umožňuje presnú prevádzku a dlhú servisnú životnosť. Hermeticky utesnený mikrospínač v kryte odolnom proti korózii je dlhotrvácny a možno s ním priamo manipulovať, čo znamená, že v porovnaní s novšími a pokročilejšími technológiami zaručuje len obmedzenú prevádzkovú bezpečnosť.

Indukčný snímač vzdialenosti

Na základe princípov elektromagnetickej vodivosti a detekcii kovov je tento bezdotykový elektronický senzor odolný proti prachu, vlhkosti a olejom v priemyselnom prostredí. Tým sa aj zvyšuje aj prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť.

Hallov senzor vzdialenosti

Na základe princípov elektromagnetickej vodivosti a magnetickej detekcie poskytuje tento bezkontaktný elektronický senzor bezpečné a presné zistenie polohy ventilu v porovnaní s bežnými bezdotykovými snímačmi vzdialenosti. Poskytuje zvýšenú spoľahlivosť a dlhšiu životnosť snímania polohy ventilov v akomkoľvek prevádzkovom prostredí.

Namur senzor

Tento indukčný snímač vzdialenosti, doplnený konzolou pre škrtiace klapky, vyžaduje minimálne množstvo energie na prevádzku. Jedná sa o zariadenie, ktoré spĺňa smernicu ATEX, zvyšuje bezpečnosť aplikácií a môže sa používať v nebezpečnom a potenciálne výbušnom prostredí.

Individuálne konzoly a indukčné snímače

Alfa Laval ponúka rozsiahle portfólio konzol a indukčných senzorov pre použitie s akýmkoľvek ventilom Alfa Laval, ktorý vyžaduje špeciálnu podporu alebo alternatívne snímacie rozhranie.

Viac informácií nájdete v dokumentácii.

Ako to funguje

Princíp činnosti

Mikrospínač

Toto elektromechanické zariadenie, ktoré je mechanicky aktivované valivým listom, vyžaduje na zopnutie a vyslanie elektrického signálu fyzický kontakt, aby sa indikovala poloha ventilu ako digitálneho signálu zapnutia/vypnutia. Funkcia mikrospínača sa odlišuje od princípov ostatných snímačov, pretože jeho elektrický obvod môže pracovať pri vyšších napätiach, ktoré presahujú 24 VDC, alebo pracujú so striedavými napätiami.

Indukčný snímač vzdialenosti

Tento bezkontaktný senzor sa skladá z oscilátora, ktorý vytvára vysokofrekvenčné elektromagnetické polia, ktoré vyžarujú zo snímacej plochy. Zakaždým, keď sa vodivý kov (tlmivý cieľ) približuje k senzoru, oslabuje elektromagnetické pole, čím mení napätie oscilátora. Spúšťací obvod premieňa tento analógový signál na digitálny signál zap./vyp. a výstup zosilňuje na 24VDC.

Hallov senzor vzdialenosti

Tento bezkontaktný snímač priblíženia sa skladá z Hallovho tranzistora, konvertuje toto Hallovo snímanie na digitálny signál zap./vyp. a zosilňuje výstup na 24 VDC. Senzor indikuje polohu ventilu pomocou magnetického poľa (severný pól) na meranie vzdialenosti od relatívnej polohy indikačného kolíka na drieku ventilu.

Namur senzor

NAMUR je najviac spojený s dvomi drôtovými DC senzormi vzdialenosti. Takéto snímače musia byť pripojené na izolátory alebo na zariadenia s vlastnou bezpečnosťou, aby sa mohli používať v nebezpečných prostrediach. Použitie snímača vzdialenosti NAMUR je podobné ako pri rezistore s premenným odporom. Keď sa kovový predmet priblíži k povrchu snímača NAMUR, dôjde k zmene impedancie v senzore, a preto sa zníži odber prúdu snímača. Spôsobí to spustenie zosilňovača galvanického izolátora, čo aktivuje spínač izolátora, a tým do digitálneho výstupu 1/0 signálu do PLC systému.

Možnosti

Pre pripojenie k AC/DC zdroju sú k dispozícii snímače s pevným káblom a bez bočných indikátorov s M12, 5-pólovými konektormi, vrátane zástrčky.