Rotacheck

Rotacheck je inteligentný snímač, ktorý počas procesu čistenia na mieste CIP overuje správnu funkciu rotačnej tryskovej hlavice Toftejorg. Ide o osvedčenú a spoľahlivú metódu, ktorá zlepšuje kvalitu čistenia nádrží.

rotacheck front 640x360

Kontrola otáčania rotačných tryskových hlavíc

Alfa Laval Rotacheck je inteligentný snímač, ktorý overuje otáčanie rotačných trysiek Toftejorg počas čistenia nádrže. Je navrhnutý na použitie vo všetkých typoch hygienických nádrží a na základe príslušného schválenia môže byť označený symbolom 3-A a symbolom európskej skupiny pre hygienické konštrukcie a dizajn (EHEDG).

Je k dispozícii v dvoch verziách Rotacheck Basic a Rotacheck+, ktoré sú schválené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 0/20 v oblasti, ktorá je v styku s produktom, a v zóne 2/22 v oblasti, ktorá nie je v styku produktom.

Bezpečné, hygienické a schválené čistenie nádrží

Alfa Laval Rotacheck vychádza z patentovanej technológie a mechanickej konštrukcie. Je vybavený špeciálnym snímačom, ktorý presne registruje, monitoruje a vyhodnocuje otáčanie a intenzitu nárazovej sily rotačnej tryskovej hlavice.  Kedykoľvek sa zistí odchýlka od pôvodnej schémy otáčania alebo nárazovej sily, automaticky sa vyšle chybový signál, ktorý riadiacemu systému a obsluhe umožňuje vykonať nápravné opatrenia na obnovenie optimálnej prevádzky.

Systém Rotacheck sa tiež môže používať v kombinácii s PW (upravenou vodou) či WFI (vodou pre injekčné použitie). Rovnako je prispôsobený aj do systémov, ktoré sú počas čistenia na mieste pod tlakom.

Jednoduché monitorovanie rotačnej tryskovej hlavice

S pomocou zariadenia Alfa Laval Rotacheck môžu prevádzkovatelia a opravovne technologických celkov ľahko monitorovať a overovať správnu funkciu rotačných tryskových hlavíc, ako aj bezpečné a účinné čistenie nádrží. Kontrolka, ktorá sa nachádza v kryte, zobrazuje stav rotačnej tryskovej hlavice. Digitálne výstupy umožňujú bezproblémové pripojenie k akémukoľvek riadiacemu systému alebo systému PLC a zaisťujú bezpečné a nepretržité online sledovanie činností počas čistenia nádrží technologickej jednotky.

Skutočne hygienické čistenie nádrží

Systém Rotacheck využíva hygienické pripojenie nádrže Alfa Laval HTC, ktoré minimalizuje tvorbu mikrobiologických usadenín a zaručuje úplné prepláchnutie technologickej prípojky. Pripojenie HTC schválilo konzorcium EHEDG a má oprávnenie byť označené symbolom 3-A. Je to jedno z nových pripojení pre hygienické procesy spoločnosti Alfa Laval.

Overenie čistenia nádrže rotačnou tryskovou hlavicou

Systém Alfa Laval Rotacheck pre overovanie vyčistenia nádrží pomocou rotačnej tryskovej hlavice je k dispozícii v dvoch verziách:

 • Rotacheck +, pokročilý systém s integrovanou funkciou pre validáciu rotačnej tryskovej hlavice,
 • Rotacheck Basic, štandardný systém vhodný pre kontrolu otáčania rotačnej tryskovej hlavy a pre dodatočné vybavenie už nainštalovaných systémov Rotacheck. 

Výhody produktu

 • Bezpečné, hygienické a overené čistenie nádrží
 • Jednoduché monitorovanie rotačnej hlavy 
 • Inteligentný senzor

 

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Riadiaci a kontrolný systém Alfa Laval Rotacheck pre zariadenia na čistenie nádrží sa skladá zo snímača s horným krytom, o-krúžkov a elektrického kábla a/alebo konektora. Jednotka senzora má snímacie zariadenie umiestnené vnútri technologickej nádrže. Je pripojená k doske snímača, ktorá spracováva signál a komunikuje programovateľným logickým automatom PLC.

Princíp fungovania

Systém Alfa Laval Rotacheck je k dispozícii v dvoch verziách s výstupom digitálneho snímača pre rozhranie PNP do a z PLC.

Rotacheck+

Tento pokročilý inovatívny systém disponuje unikátnymi integrovanými funkciami, vďaka ktorým sa učí samo, a dokáže sledovať, či sa rotačná trysková hlavica otáča správne.

Keď je rotačná trysková hlavica v prvom cykle čistenia na mieste CIP, snímač zaznamenáva údaje o čase a tlaku z procesu čistenia a ukladá ich ako referenčné údaje. Referenčné údaje predstavujú jedinečný vzorec pre konkrétny proces čistenia z hľadiska intenzity prúdu vody na stene nádrže (zásahy) a doby medzi jednotlivými zásahmi prúdom vody.

Počas nasledujúcich cyklov CIP procesor na doske snímača porovnáva skutočné hodnoty s digitálne uloženými referenčnými hodnotami a upozorní obsluhu na prípadné odchýlky od referenčných hodnôt.

Prevádzkový stav rotačnej tryskovej hlavice sa zobrazuje pomocou digitálneho PLC výstupu a vizuálnej indikácie. Spätná väzba systému zahŕňa tri rôzne výstupy:

 • rotácia OK: prevádzka rotačnej tryskovej hlavice spĺňa hodnoty, ktoré boli zaznamenané počas iniciačného CIP cyklu, čo potvrdzuje správnosť otáčania tryskovej hlavice,
 • alarm: rotácia tryskovej hlavy sa vychýlila od prijateľných referenčných hodnôt, ktoré boli zaznamenané počas iniciačného CIP cyklu,
 • voľnobeh: rotačná hlavica sa nepoužíva a čistenie neprebieha .

Rotacheck Basic

Tento štandardný systém je vhodný na overenie rotačnej funkcie tryskovej hlavice. Rotacheck Basic je ideálne riešenie pre neskoršiu úpravu už inštalovaných systémov Rotacheck, zaznamenáva chvíľu, keď snímaciu hlavicu zasiahne čistiaci prúd.

 • Zásah: časový moment, keď prúd vody zasiahne snímaciu hlavicu.
 • Alarm: porucha jednotky alebo neustálej indikácie prúdu (porucha čistiaceho zariadenia).
 • Voľnobeh: rotačná hlavica sa nepoužíva a čistenie neprebieha.

Možnosti

 • Prstencová svorka
 • Konektor M12
 • Hygienická prípojka nádrže HTC
 • Hygienická prípojka nádrže HTC (Q-doc verzia)
 • Záslepka s tesniacim krúžkom
 • Záslepka s tesniacim krúžkom (Q-doc verzia)