Výmenníky tepla Alfa Laval AlfaQ™ sa používajú pre aplikácie v oblasti VZT, ako sú rozvodne diaľkového chladenia, systémy pre skladovanie ľadu, dátové centrá a systém voľného chladenia. Celý sortiment je certifikovaný podľa certifikačného programu AHRI pre výmenníky tepla kvapalina-kvapalina (LLHE), ktorý overuje, či tepelný výkon zodpovedá publikovaným špecifikáciám výrobcov. Certifikácia AHRI je jediné nezávislé globálne overovanie výkonu pre doskové výmenníky tepla.

Certifikácia výkonu AHRI

Certifikácia Inštitútu pre klimatizáciu, vykurovanie a chladenie (AHRI) je overením tepelného výkonu, ktoré realizuje nezávislá tretia strana. Prostredníctvom certifikačného programu a štandardov sa organizácia AHRI snaží pomôcť zákazníkom šetriť energiu, zvýšiť produktivitu a prispieť k zaisteniu lepšieho životného prostredia.

Certifikačný program AHRI pre výmenníky tepla kvapalina-kvapalina (LLHE) zabezpečuje, aby bol výrobok v súlade s publikovanými špecifikáciami výrobcov a je obzvlášť užitočný pri aplikáciách, akými sú rozvodne diaľkového chladenia, systémy skladovania ľadu, dátové centrá a systémy voľného chladenia.

Ďalšie informácie nájdete v časti webu Alfa Laval venovanej certifikácii AHRI.

Kvalitná konštrukcia a dlhá životnosť

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla Alfa Laval AlfaQ™  sú k dispozícii pre väčšinu požiadaviek v oblasti prenosu tepla, od rozsiahlych po drobné. Táto skutočnosť len ďalej dokazuje naše odhodlanie optimalizovať výkonnosť procesov našich zákazníkov.

Jedná sa o výmenníky tepla kvalitnej konštrukcie, ktoré sa ľahko udržiavajú a majú dlhodobú životnosť. Medzi dostupné konštrukčné prvky patrí:

  • Tesnenie ClipGrip™ – nelepené tesnenie s vynikajúcim lícovaním, ktoré zabezpečuje perfektné utesnenie a bezproblémovú údržbu.
  • Lepené tesneniedvojzložkové epoxidové lepidlo vytvrdené v peci, ktoré udržuje tesnenie na mieste pri akomkoľvek prípadnom spôsobe čistenia.
  • Distribučná oblasťCurveFlowzabezpečuje plné využitie teplozmennej plochy a minimalizuje zanášanie.

Valček prítlačnej dosky, ložiskové skrine na uťahovacích šróboch a päťbodový systém zlícovania so spevnenými závesmi navyše umožňujú rýchle a ľahké otváranie a zatváranie výmenníkov tepla bez nutnosti použitia ťažkých nástrojov alebo nebezpečia poškodenia dosiek.

Výmenníky Alfa Laval AlfaQ™ možno v prípade zmeny parametrov procesu rýchlo a ľahko upraviť. Na naše odborné zázemie a dostupnosť náhradných dielov sa môžete vždy spoľahnúť.

Typy dosiek pre rôzne potreby

AlfaQ™ je k dispozícií s dvomi rôznymi konfiguráciami dosiek:

  • Jednoduchá doska s klinovým profilom pre paralelné prúdenie umožňujúce optimálny tepelný výkon a tlakovú stratu.
  • Jednoduchá doska s klinovým profilom pre diagonálne prúdenie výmenníkom tepla pri vodorovnej inštalácii, kedy sa vyžaduje vypúšťanie.

Pokoj a spokojnosť

Globálna servisná sieť spoločnosti Alfa Laval je Vám vždy nablízku.

Certifikácia výkonnosti výrobkov realizovaná Inštitútom pre klimatizáciu, vykurovanie a chladenie (AHRI) je dobrovoľný program, ktorý je spravovaný a riadený organizáciou AHRI a zabezpečuje, aby prevádzkové parametre rôznych druhov výrobkov určených k vykurovaniu, vetraniu, klimatizácii a ohrevu zodpovedali tvrdenia výrobcov. 

Výrobky, ktoré sú certifikované prostredníctvom certifikačného programu AHRI sú pod dohľadom AHRI priebežne testované nezávislým laboratóriom prevádzkovaným treťou stranou, ktorú si prenajíma organizácia AHRI s cieľom určiť schopnosť výrobkov spĺňať jednu alebo viac noriem či špecifikácií určujúcich klasifikáciu výrobkov.

Výhody produktu

  • Vysoká energetikcká účinnosť
  • Flexibilná konfigurácia
  • Ľahká inštalácia
  • Vysoká prevádzkyschopnosť
  • Prístup ku globálnej servisnej sieti spoločnosti Alfa Laval 

Ako to funguje

Teplozmenná plocha sa u rozoberateľného doskového výmenníka tepla skladá z množstva profilovaných dosiek, ktoré sú zostavené medzi základnou a prítlačnou doskou a udržujú konštrukčný tlak. Priestor medzi doskami je uzavretý plochým tesnením. Aby sa dosiahol, čo najväčší tepelný výkon a nízky teplotný spád, tekutiny zvyčajne prechádzajú cez výmenník tepla protiprúdom.

Výmenník AlfaQ™ je k dispozícii s rôznymi hĺbkami lisovania, uhlami klinov a rôznymi tvarmi profilu, ktoré sú starostlivo navrhnuté a vybrané tak, aby bol dosiahnutý optimálny výkon. Konštrukčné prvky, ktoré zaisťujú rovnomerné rozloženie tekutín po celej doske sú distribučná oblasť CurveFlow™ a profil dosky v podobe tabuľky čokolády. V dôsledku toho je celá teplozmenná plocha plne využitá a sú vylúčené mŕtve zóny, ktoré môžu spôsobiť zanášanie.

Vysokorýchlostná turbulencia medzi doskami vedie k vyššiemu prenosu tepla, má však za následok tlakovú stratu. Naši konštruktéri z odboru tepelnej techniky Vám pomôžu navrhnúť a vybrať model aj konfiguráciu, ktorá bude vhodná pre potreby Vašich aplikácií, a súčasne prinesie maximálny tepelný výkon a minimalizuje tlakovú stratu. 

Liquid/Liquid GPHE

Steam Heater GPHE

2-pass GPHE

Požadovať informácie

Vyžiadať si cenovú ponuku pre AlfaQ

Kontaktná osoba