Výroba ovocných a zeleninových štiav

Úspešná, zisková výroba štiav, pretlakov a ďalších nápojov z ovocia a zeleniny, je závislá na jemnej rovnováhe všetkých parametrov. Na jednej strane je podstatná kvalita, chuť a farba vstupnej suroviny. Na strane druhej je zas nevyhnutné dodržať štandardy a požiadavky ako hygienické, tak aj zdravotné a bezpečnostné. Zároveň je tiež dôležité dlhodobo znižovať výrobné náklady na minimum. Vybavenie, systémy, know-how a služby Alfa Laval vám túto krehkú rovnováhu pomôžu udržať.

Jedinečné možnosti

Hlavné technológie Alfa Laval zohrávajú ústrednú úlohu pri separácii, koncentrácii, ohreve a chladení dužiny, vlákniny, šťavy a vody v šťavách a pretlakoch, ktoré sa získavajú z ovocia a zeleniny. Naše jedinečné schopnosti umožňujú vykonávať tieto operácie s menším množstvom odpadu, nižšou spotrebou energie a efektívnejším využitím vedľajších produktov.

Výhoda inovácie

Značka Alfa Laval je hrdá na svoju dlhoročnú tradíciu výroby zariadení na spracovanie ovocia a zeleniny použitím najmodernejších technológií. Alfa Laval vyvinula proces sterilizácie (UHT) a celý jeden zákaznícky segment sa už viac ako pol storočia venuje spracovaniu ovocia a zeleniny.

Udávame smer v oblasti spracovania štiav a pretlakov na svetových trhoch. Technologické inovácie značky Alfa Laval vám tak môžu poskytnúť kľúčovú výhodu na vašej ceste nahor už od samého začiatku.

Požadovať informácie

Vyžiadať si cenovú ponuku pre Výroba ovocných a zeleninových štiav

Kontaktná osoba