Živica

V potravinárskom priemysle sa používa široké spektrum živíc - nájdeme ho napríklad v margarínoch, čokoláde, žvýkačkých, pečive alebo konzervovaných potravinách - a frekvenciu ich použitie rastie aj pri výrobe kozmetiky, liečiv a iných produktov.

Gum processing 640x360

Živice používané v potravinárskom priemysle môžu byť zložené z hydrokoloid, ako sú algináty, karagénany, galaktomanan (rohovníková alebo karobová guma a guma guarová), biopolyméry (xantanová guma a skleroglukan) a pektíny (ako vysokometylovaný, tak i nízkometylovaný methoxyl).

Obchodný potenciál gúm ako prírodných prísad rastie spoločne s odhaľovaním ich jedinečných vlastností a získavaním potrebných atestov.

Pri spracovaní živíc vykonávajú systémy Alfa Laval najmä tieto úlohy:

  • čistenie pomocou membránovej filtrácie - mikrofiltrácia, ultrafiltrácia a nanofiltrácia,
  • separácia pomocou špeciálnych dekantačné odstrediviek,
  • ohrev a chladenie s využitím výmenníkov tepla Contherm sa stíraným povrchom, široká škála ohrevu a chladenia s využitím špirálových výmenníkov tepla.