Spracovanie krillu

Krill predstavuje najväčší biomasu zo všetkých živočíšnych druhov na zemi - jeho moderná komerčné využitie je však ešte len na začiatku. Hlavný komerčný lov krillu prebieha v Južnom oceáne okolo Antraktidy na základe dôsledne monitorovaných medzinárodných licencií s prísnymi limitmi.

Krill processing 640x360

Ohrev, separácia a koncentrácia

Výrobcovia majú záujem predovšetkým o zariadení Alfa Laval pre kľúčové úlohy pri spracovaní krillu - kontinuálne ohrev, separáciu a koncentráciu.
Používajú sa takmer všetky typy výmenníkov tepla Alfa Laval spoločne s výrobkami pre dvojfázovú separáciu a odparovanie.

Líder na svetovom trhu

Technológia Alfa Laval sa pri spracovaní krillu tak osvětčily, že má väčšina rybárskych lodí, ktoré loví krill, na svojej palube aspoň niektoré typy zariadení Alfa Laval.
Viac ako 70% svetového lovu krillu sa aktuálne spracováva pomocou technológií Alfa Laval.

Spoľahlivosť na mori

Akékoľvek spracovanie krillu musí prebiehať na palube lodí, ktoré kryl lovia, ešte v čerstvom stave.
Celý reťazec činností - lovenie, mokré spracovanie a zabalenie na palube - preto vyžaduje zariadenie s mimoriadne vysokou odolnosťou a spoľahlivosťou. Loď je tisíce kilometrov od prístavu, preto sa nesmie nič pokaziť.

Kľúčovými prednosťami systémov Alfa Laval sú preto starostlivo integrované čiastkové výrobky, mimoriadne odolné prevedenie a osvedčená spoľahlivosť. Výsledkom sú systémy pre spracovanie krillu, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť.