Rybie mäso a rybí olej

Vďaka rozvoju industrializácie spracovanie rýb a zameranie svojich riešení na veľké objemy výroby sa Alfa Laval stala popredným svetovým dodávateľom. Naše základné technológie vychádzajú v ústrety aj požiadavkám pri zlučovaní prevádzok z dôvodu efektivity.

Fish meal processing 640x360

Separácie a ohrev/chladenie

Naše dekantačné odstredivky, odstredivé separátory, výmenníky tepla a výparníky pokrývajú celé spektrum požiadaviek výrobcov rybieho mäsa a rybieho oleja.

Vybavenie Alfa Laval poskytuje variabilitu, efektivitu a služby servisného zabezpečenia, a to ako pre veľkokapacitné spracovateľské závody, tak pre menšie prevádzky zamerané na vedľajšiu a špeciálnu produkciu.