Rastlinné bielkoviny

Proteíny sú dôležitou látkou, ktorú možno využiť v podobe funkčných bielkovín, chuťových prísad alebo bioaktívnych zložiek. Získanie tejto nutričné zložky v hygienickom prostredí je nevyhnutným predpokladom zachovania kvality výrobkov. Ako potravinové doplnky sa proteíny rastlinného pôvodu používajú ako funkčné proteíny, chuťové prísady alebo bioaktívne zložky

Vegetable protein processing 640x360

Rastúci záujem

Bielkoviny sú všeobecne najhodnotnejšie výživovú zložkou v potravinách. Povedomie o tom, ako môžu tieto proteíny otvoriť širokú škálu nových trhových príležitostí, neustále rastie.
Trh sa tiež stále viac zameriava na prehodnotenie surovín, ktoré donedávna považoval za odpad (alebo vhodné iba na kŕmenie), na zložky s vysokou nutričnou hodnotou v mnohých potravinách, prísad, liečiv a krmív.

Výber z plodín

Technológia Alfa Laval vám umožní získavať jedlé proteíny z veľkého množstva hospodárskych plodín, ako sú:

  • slnečnicové semená
  • kukurica
  • repka
  • arašidy
  • bavlníkové semeno.

Bielkoviny sú obsiahnuté aj v ďalších plodinách, to platí predovšetkým pre najrôznejšie odrody hrachu a ďalšie strukoviny.
S zodpovedajúcim vybavením je možné mnoho ďalších hospodárskych plodín a polodivoko rastúcich travín, ako napríklad lucerna, zužitkovať ako komerčne využiteľný zdroj jedlých proteínov.

Koncentrovať alebo nekoncentrovat

Zariadenie Alfa Laval vám prináša možnosť nastavenia parametrov spracovania. Zvyšky separovaných produktov s nízkym obsahom proteínov je možné sušiť a následne použiť v pekárňach, alebo z nich vyrábať palivo vo forme peliet.

Iným variantom spracovanie separačných zvyškov s nízkym obsahom proteínov a uhľovodíkov je výroba vysoko hodnotných proteínových a uhľovodíkových koncentrátov pomocou moderných membránových filtračných systémov.