Výroba želatínového extraktu

Želatína je proteín získaný z živočíšneho kolagénu z kože a kostí, vyrába sa spracovaním bravčové a hovädzie kože a kostí. Želatína má široké spektrum použitia ako spevňujúci a želírovacie činidlo v potravinárskom priemysle, používa sa aj vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Štandardný postup výroby želatíny zahŕňa čistenie, frakcionáciu (pri ktorej sú soli a ďalšie látky odstránené pomocou ultrafiltračnou technológie), koncentráciu odparovaním a sterilizáciu.

Gelatine extraction 640x360

Čistenie želatíny

Po extrakcii proteínov rozpustných vo vode je mimoriadne dôležité čistením zriedeného želatínového roztoku dosiahnuť minimálneho množstva tukov a nerozpustených látok. Na čistenie sa používa odstredivá sila. Čistiace odstredivky Alfa Laval vám poskytnú flexibilitu podľa konkrétnych požiadaviek na spracovanie želatíny.

Frakcionácia

Po poslednom čistení vo filtroch s rozsievkovou zeminou je želatínový roztok pripravený na frakcionáciu, pri ktorej sa ultrafiltráciou odstránia soli a ďalšie látky. Ultrafiltrácia pracuje rovnakým spôsobom ako primárne zahusťovač.

Technológiu ultrafiltrácia Alfa Laval môžeme upraviť podľa špecifikácií zákazníka. Finálny zahustenie sa vykonáva podľa typu želatíny, akosti vyjadrené v Blooma a viskozity želatíny. Membránová filtrácia Alfa Laval pre spracovanie želatíny sa vykonáva kontinuálnym spôsobom pri regulovanej teplote.

Koncentrácia

Finálnej koncentrácii vykonáva dosková odparovacej stanice so stúpajúcim filmom AlfaVap. Na kvalitu koncového výrobku majú zásadný vplyv doba výdrže a teplotný profil.

Systém odparovania AlfaVap s veľmi krátkou dobou výdrže a veľmi šetrným teplotným profilom je zárukou prvotriednej kvality a farby výrobkov.

Sterilizácia

Kvalitu výrobku ďalej zásadným spôsobom ovplyvňuje sterilizácie želatíny, ktorá sa musí vykonávať pri teplotách od 130 do 140 ° C po dobu 3 až 4 sekúnd. Alfa Laval ponúka sterilizačnej jednotky s priamym vstrekovaním pary alebo nepriamym ohrevom výrobku. V oboch prípadoch je doba výdrže mimoriadne krátka a energia použitá na sterilizáciu výrobku sa účinne rekuperuje pre predhriatie prichádzajúceho výrobku.