Spracovanie krvi

Krv tvorí približne 3 až 4% hmotnosti väčšiny zvierat, ale býva využívaná pomerne zriedka. So správnym zariadením možno krv využiť ako surovinu na prípravu výrobkov pre ľudskú konzumáciu alebo technické účely. Zvieracia krv je zložená z plazmy a červených krviniek (tiež označovaných ako hemoglobín). Plazma je využiteľný proteín, ktorý má komerčný potenciál pre ľudskú spotrebu. Červené krvinky v sušenej forme sú obvykle určené pre nepotravinárske využitie.

Blood processing 640x360

Krvná plazma

Až 60% surovej krvi tvoria plazma, ktorá je funkčným proteínom so značným obchodným potenciálom.

Tieto jedlé proteíny musia byť pred predajom v podobe výrobku vysokej výživovej hodnoty spracované s najvyššou starostlivosťou. Takéto spracovanie musí zabezpečovať šetrné zaobchádzanie, aby sa minimalizovali neblahé účinky procesov, ktoré by mohli poškodiť červené krvinky.

Spracovanie krvnej plazmy zvyčajne obnáša ultrafiltrácii, počas ktorej dochádza k čisteniu proteínu a oddelenia soľou, a následne sa koncentrovaná plazma zmrazujú alebo suší.