Spracovanie kostí

Zvieracie kosti môžu byť využité ako surovina pre výrobu zvieracích tukov a želatíny v potravinárskom priemysle, alebo technického tuku a kostnej múčky na kŕmenie zvierat. Systémy Alfa Laval Centribone poskytujú všestranný a efektívny spôsob spracovania surových zvieracích kostí pomocou vlhkého procesu spracovania, ktorý má oproti tradičnému suchému procesu až oo 30% nižšiu spotrebu energie.

transformation-os-traitement-continu-voie-humide 640x360 (1)

Systémy Alfa Laval Centribone ponúkajú všestranný a efektívny spôsob spracovania vedľajších mäsových produktov. Vlhký proces spracovania si poradí s každou surovinou, od tukových tkanív až po najkvalitnejšie kosti pre získanie želatíny.

Výroba pri nízkej teplote prebieha v uzavretom prostredí, takže je vhodná na výrobu jedlých produktov, prísad do krmív pre domáce zvieratá alebo najkvalitnejšie technický tuk pre palivá.

Vďaka moderným funkciám jednotky Centribone môžu výrobcovia preniknúť do ziskovejších segmentov trhu koncových výrobkov. Získanie najkvalitnejších koncových produktov vyžaduje minimálny vplyv tepla počas celej výroby. Rýchly a presný ohrev a spracovanie systémom Centribone sú zárukou výroby vysoko kvalitných tukov prvotriedne farby bez zvýšenia obsahu voľných mastných kyselín as minimálnou oxidáciou.

Technológia Centribone je určená pre výrobu krmív a potravín, pretože krátka doba spracovania systémom Centribone zaručuje zachovanie nutričnej hodnoty a funkčnosti proteínov.

Veľkou prednosťou kontinuálneho spracovania jednotkou Centribone je zachovanie vysokej kvality. Výrobcovia tiež môžu počítať s jednoduchou obsluhou jednotky, zákazníci zase ocenia vynikajúcu kvalitu výrobkov.

Flexibilné plánovanie výroby

Pri použití systému Centribone sa skráti procesy začatia a ukončenia výroby - predĺži sa tým čas na výrobu a navyše sa zvýši pružnosť a efektívnosť. V jednotke Centribone sa môžu rôzne suroviny, napríklad tukového tkaniva a kosti, spracovávať v po sebe idúcich cykloch. Vaša produktivita sa zvýši bez ohľadu na veľkosť výroby.

Krátka doba ohrevu

Surovina sa privádza do ohrievača surovín jednotky Centribone, kde dochádza k ohrevu vstrekovaním ostré pary priamo do výrobku. Toto vstrekovanie vykonávajú špeciálne optimalizované dýzy; výsledkom je najrýchlejší prenos energie do výrobku, a teda najrýchlejší možný ohrev. Dopravník s reguláciou rýchlosti posúva výrobok dvoma vykurovacími pásmami ohrievača. Doba výdrže výrobku v RMH ohrievači preto činí púhych päť minút.

Dôkladná regulácia teploty a rýchlosti vykoná rýchly ohrev na 65 ° C, aby sa zamedzilo enzymatickému a bakteriologickú rozkladu výrobku. Potom nasleduje riadená doba výdrže, kedy sa výrobok zahreje z 65 na 90 ° C. Skutočná teplota a čas sa budú odvíjať od konkrétnej spracovávanej suroviny.

Nízka spotreba elektrickej energie

S jednotkou Centribone sa zníži spotreba energie až o 30% oproti metódam suchého spracovania. Dôvodom je to, že dekantačné odstredivka a separátor mechanicky odstráni veľkú časť výrobnej vody a pridanej účinné systémy odparovania tak môžu odstrániť väčšinu vody. Na rozdiel od konvenčných spôsobov spracovania sa výrobné náklady pri použití jednotky Centribone so zvýšeným obsahom vody v surovinách ešte viac zníži.

Flexibilná produktivita a konštrukcia

Jednotky Centribone môžu spracovávať rôzne suroviny s menovitými kapacitami od 3 vyššie. Vzhľadom k logickému a kompaktnému prevedení vyžaduje zariadenie Centribone len minimum podlahovej plochy. Ľahko ju preto inštalujete do existujúcich budov.

Dodatočné vybavenie

  • Systémy Centribone môžeme dodať ako ucelené výrobné zariadenia zložené z týchto častí:
  • Systém s dvoma dekantačními centrifúgami pre zníženie zvyškového tuku vo výrobkoch až o 50%
  • Odparovacia stanica AlfaVap využívajúce odpadové teplo, tepelnou alebo mechanickou rekompresi par
  • Rad vhodných systémov vysúšanie
  • Triedenie kostí na výrobu želatíny
  • Chladenie múčky s reguláciou vlhkosti Kathabar Alfa Laval na ochranu proti bakteriálnej kontaminácii múčky
  • Systém mletie