Odstreďovanie DAF

Mnoho závodov na spracovanie mäsa a hydiny používa systémy DAF (flotácia rozpusteným vzduchom) pre odstránenie "nečistôt" z použitej vody. Polotovary odstredené technológiou DAF zvyčajne obsahujú veľké množstvo tukov a proteínov, ktoré môžu mať obchodnú hodnotu.

skimmings-processing 640x360

Systém Alfa Laval Centriskim je ideálny pre oddelenie vody z polotovarov odstredených technológií DAF a pre získavanie proteínov a priemyselných tukov. Tento postup výrazne znižuje výdavky na nakladanie s odpadovými kalmi a pomáha zmenšovať dopady problémov, ktoré s kalmi súvisia.

Táto technológia umožňuje získať väčšinu tukov, ktoré by skončili v odpadu, čo opäť vedie k zvýšeniu výnosov zo suroviny.