Kafilérie

Appropriate rendering processes can convert animal by-products into fractionated food, feed and technical grade products. These added-value products can include oils, greaves and meals suitable both for animal feed and human consumption, or as ingredients for use in downstream edible and inedible processes.

Protein powders and meals 640x360

Vedľajšie produkty spracovania mäsa, ktoré nie sú vhodné na konzumáciu, majú napriek tomu veľkú komerčnú hodnotu. Takéto výrobky môžete využiť na výrobu technických tukov, ktoré sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach, alebo na výrobu krmiva. Aj keď takéto produkty nie sú určené na konzumáciu, legislatíva napriek tomu prísne limituje množstvo nečistôt v takýchto tukoch.

Spoločnosť Alfa Laval je na základe svojich rozsiahlych skúseností so spracovaním vedľajších produktov na produkty s pridanou hodnotou spoľahlivým dodávateľom individuálnych komponentov i kompletných výrobných liniek pre mokré spracovanie. Tieto výrobné linky a ich súčasti môžete upraviť pre spracovanie jedlých alebo nejedlých produktov a vybaviť CIP čistením.

Využívanie výkonných Dekantačné odstrediviek Alfa Laval k "pranie" umožňuje vyrábať rybie, mäsové a kostnej múčky s mimoriadne nízkym obsahom tukov. Okrem toho sa procesom prania zvýši obsah proteínov v múčke a získa sa hodnotný olej.

Viacstupňový systém doskového odparovania AlfaVap s kompaktnými rozmermi ponúka mimoriadne energeticky úsporný spôsob opätovného získania všetkých rozpustených proteínov z odlúčenej tekutej fázy.

Finálny dosušení vykonávajú konvenčné diskové sušičky alebo bleskové sušičky Alfa Laval.