Výroba potravín

Výrobcovia potravín, výrobkov zo sóje, olejov a mäsa sa v rastúcej miere spoliehajú na výrobné technológie Alfa Laval, ktoré im pomáhajú držať krok s konkurenciou. Naše komponenty, moduly a kompletné výrobné linky pre potravinárstvo umožňujú dodávať na trh akékoľvek potraviny za konkurencieschopné ceny pri zachovaní maximálnej nezávadnosti a požadovaných nárokov na chuť.

Food processing 640x360

Inovatívne riešenia a dokonalá znalosť potravinárskeho priemyslu

Skvelá chuť, dlhá trvanlivosť a sterilita potravín idú ruka v ruke s riadením dĺžky výroby a teplôt spracovania, ale aj so starostlivo vybranými a správnymi surovinami a materiálmi.

Základom úspechu je pochopiť, ako maximálne zužitkovať každú prísadu a surovinu - od suchého prášku po lepkavý cukor, viskózne tekutiny, prísady citlivé na šmykové namáhanie alebo na teplo, ako sú látky zvýrazňujúce chuť, vôňu a esencie. Presnú manipuláciou s prísadami a presným dávkovaním a zmiešaním sa minimalizujú straty vzniknuté úniky a odpad, a teda aj výrobné náklady.

Riešenie od spoločnosti Alfa Laval zaisťujú hygienické podmienky pri výrobe a účinné čistenie zariadení a výrobných liniek metódou CIP (cleaning-in-place). Pritom spĺňajú najprísnejšie právne záväzné hygienické normy upravujúce podmienky výroby.

Medzi ďalšie nemenej dôležité prínosy patria:

  • Zvýšenie produktivity a spoľahlivú prevádzku vďaka vysokej spoľahlivosti a maximálnej prevádzkyschopnosti.
  • Lepšie zužitkovanie surovín, menej odpadu zo spracovávaných prísad a výrobkov.
  • Zníženie spotreby prevádzkových médií a energie, ako sú voda a elektrina a recyklácie použitých tokov. Napríklad s našimi membránovými filtrami nemusia preteky vypustiť ani liter odpadovej vody; výberom správneho čerpadla Alfa Laval podľa výrobných parametrov je možné znížiť spotrebu elektrickej energie až o 50%.

Technické články

Spravodajca "Near"

Aktuálne informácie o dôležitých otázkach udržateľnosti a príležitostiach vo vašom odvetví a vašej výrobe.

Ďalšie informácie

Kolekcia dokumentov Desať základných rád