Zeleninové šťavy a pretlaky

Rastúci dopyt po zeleninových šťavách a pretlakoch pri čoraz väčšom podiele na trhu odráža celosvetovo stúpajúci záujem o prírodné, zdravé potraviny. Alfa Laval ponúka technológie - od extrakcie cez klarifikáciu a nastavenie podielu dužiny až po koncentráciu - na výrobu pretlaku alebo čírych či kalných koncentrovaných štiav. Typické plodiny spracovávané na šťavu a pretlak sú mrkva, repa a tekvica.

Vegetable juice and puree 640x360

Alfa Laval dodáva kľúčové zariadenia na čistenie, zahustenie, sterilizáciu a aseptické plnenie, ktoré umožnia vyrobiť z kalných štiav číre šťavy. Rovnako tak ponúkame zariadenia na odplynenie vody, sterilizáciu a aseptické plnenie, ktoré sú potrebné na výrobu pretlakov zo všetkých druhov koreňovej zeleniny.

Zo systémov Alfa Laval sa výrobcovia často rozhodnú pre rúrkové výmenníky tepla ViscoLine na ohrev mrkvovej kaše, dekantačné odstredivky Foodec na prvotnú alebo druhotnú extrakciu šťavy z kaše v prvotriednych hygienických podmienkach a doskové odparovacie stanice so stúpajúcim filmom AlfaVap na rýchlu kondenzáciu výrobku pri nízkej teplote.

Ďalšie zariadenia často používané pri výrobe pretlakov sú moderné technológie membránovej filtrácie a elektrickej sterilizácie na HTST ošetrenie – vhodné na použitie pred plnením a balením spracovávaného pretlaku s nízkou kyslosťou, citlivosťou na teplotu a spôsobujúcim zanášanie.

Carrots

Wide variety

The carrot is the second most popular vegetable in the world after the potato, with hundreds of varieties grown to meet particular soil and climate conditions – and different market requirements.

For use in worldwide consumer markets, carrots are normally processed into single-strength or concentrated cloudy juice, or into single-strength purée. 

Gentle handling

Carrot juice is a delicate product that requires careful attention to keep both the flavour and colour fresh and attractive. Alfa Laval technologies are ideal for processing juices that are relatively viscous and with a high fibre content.

Acidified carrot juice has to be pasteurized, while neutral carrot juice undergoes UHT treatment.

Alfa Laval provides both specialist equipment and complete processing lines that you can use to boost both the quality and profitability of carrot juice products.

The decanter advantage

Foodec decanter centrifuges are able to produce a juice that features intense colour with a high yield. An additional advantage is that they make it easy to regulate the pulp content of the juice during production, and also ensure the highest possible yields and carotenoid content.

Alfa Laval decanter centrifuges are available with sophisticated control systems. They can also be equipped with inert gas systems to ensure that the colour and taste of the carrot juice is not affected during processing.

High-efficiency equipment

Among the Alfa Laval systems frequently used are ViscoLine tubular heat exchangers for heating the carrot mash, high-hygiene Foodec decanter centrifuges that extract the juice from mash as both first-stage and second-stage extraction, and AlfaVap rising film plate evaporators for rapidly condensing the product at low temperatures.

Other widely used equipment includes advanced membrane filtration technology, and SteriTherm VLA aseptic heat treatment for use prior to filling and packaging.

Leaf vegetables

Multifunctional benefits

Leaf vegetables is the category of vegetables in which the leaves are the main part used for human consumption. There are approximately one thousand known species of plants whose leaves are generally considered edible. In general terms, there are notable similarities between the many types in terms of both nutritional properties and preparation methods.

Correspondingly, much the same equipment is used for processing different leaf vegetables into juice and purée products. These are then often used as ingredients in other products, such as vegetable juices.

Gentle handling

In order to maintain the nutritional value of juice and purée products made from leafy vegetables such as cauliflower, celery and spinach, processing must be extremely gentle and under stringent control as well as subject to strict hygiene standards.

High-efficiency equipment

Among the Alfa Laval systems frequently used are Foodec decanter centrifuges, which enable you to maintain full control of the levels of suspended solids in the juice before evaporation.

Alfa Laval ViscoLine tubular heat exchangers are also widely used because these substantially increase the efficiency and controllability of heat transfer. This means heating and cooling can be done as gently as possible, to the benefit of your product quality.

Root vegetables

Gritty business

Because root vegetables are normally grown in soil, the initial stages of processing usually focus on quickly and effectively removing soil, grit and other contaminants.

In this sense – among others – the equipment used for processing root vegetables into juice and purée is broadly similar to that used for processing apples into juice.

Versatility counts

For use in worldwide consumer markets, a broad spectrum of root vegetables can be processed into:

  • single-strength cloudy juice
  • concentrated cloudy juice
  • single-strength purée.

Reed beets can be processed into clear juice using advanced membrane filtration technology, a specialist field in which Alfa Laval excels.

From cloudy to clear

Alfa Laval also supplies key equipment for processing cloudy juice into clear juice via clarification, concentration, sterilization and aseptic filling.

Similar capabilities are available for the deaeration, sterilization and aseptic filling processes essential for making purée products derived from all kinds of root vegetables.

Viscous, high in fibre

Numerous Alfa Laval technologies are ideal for processing juices and purées that are relatively viscous and have a high fibre content.

Alfa Laval provides both specialist equipment and complete processing lines that you can use to boost both the quality and profitability of juice products made from root vegetables.