Znalosti procesov a riešenia pre remeselné pivovary

Spoločnosť Alfa Laval ponúka zariadenia a služby pre proces výroby remeselného piva pre nezávislých miestnych výrobcov a globálne remeselné pivovary s cieľom zlepšiť kvalitu piva, optimalizovať výrobu a znížiť náklady a vplyv na životné prostredie. Nižšie nájdete riešenia problémov.

.

Ako zvýšiť výťažnosť piva?

Minimalizácia straty ingrediencií

Urýchlenie pomalých procesov

.

Ako zlepšiť kvalitu piva?

Zabránenie nerovnomernej chuti alebo štruktúre piva

.

Ako diverzifikovať svoje pivné produkty?

Miešanie s nealkoholickými nápojmi

Vytvorenie produktov, ako je Shandy, Radler alebo vlastný mix

.