Pivovar – výzvy a riešenia

.

Príprava mladiny

Pomalá výroba mladiny, vysoká spotreba energie a vody, strata prísad či znehodnotenie sú iba niektoré z problémov pri výrobe mladiny a fermentácii. Bežné problémy, pre ktoré máme výnimočné riešenia na zvýšenie výkonu pivovaru.

Industrial equipment for brewhouse efficiency 640x360

Výzva

 • Oxidácia v priebehu scukornatenia a riziko zvetrania

Výsledok

 • Zvýšenie ziskovosti vypláchnutím všetkých pivných potrubí odkysličenou vodou
 • Zlepšená stabilita chuti a trvanlivosť piva
.

Vír

Separácia mláta, peletizovaný alebo celý chmeľ z vašej mladiny

Carlsberg Northampton case 640x360

Výzva

 • Strata mladiny a značný odpad z piva
 • Vysoký prenos pevných látok do chladiča mladiny môže spôsobiť znečistenie
 • Potenciálne vysoké náklady na likvidáciu odpadového mláta

Výsledok

 • Opätovné získanie 99 % mladiny, ktorá by bola inak stratená ako mláto, čo zvyšuje množstvo vyrobeného piva
 • Kratší čas spracovania vírom a menšia spotreba energie a vody
 • Vyššie využitie chmeľu z prepláchnutia pevných látok protiprúdom
 • Znížená likvidácia a menšie znečisťovanie/upchávanie chladiča mladiny
 • Premena mláta na cenný vedľajší produkt
.

Chladenie mladiny

Chladenie mladiny po varení

Boston Beer case 640x360

Výzva

 • Vysoké náklady na energiu

Výsledok

 • Zníženie spotreby energie až o 40 % vďaka opätovnému využitiu energie z varenia mladiny na ohrev ďalších várok
.

Stretnime sa

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.