Výroba latexu

Prírodný kaučuk sa získava napichováním kaučukovníkové a zachytením tekutiny. Plantážový latex sa môže spracovať buď ako suchý kaučuk alebo skvapaľňovaním ako latexový koncentrát. Alfa Laval začal pracovať na odstredivke pre premenu plantážového latexu na latexový koncentrát hneď pri vzniku tohto odvetvia.

latex gloves 640x360

Okrem toho dodáva správne zariadenia pre optimalizáciu výroby; rovnako dôležitá je tiež naša prítomnosť v hlavných krajinách sveta, v ktorých sa vyrába latexový koncentrát. Nie sme len dodávateľom zariadení - sme partnerom pre našich zákazníkov po celú dobu životnosti zariadenia. Účinná údržba vykonávaná spoločnosťou Alfa Laval vám prinesie veľké úspory nákladov.