Spracovanie zemiakov

Výroba zemiakového škrobu sa dnes vykonáva jasne definovanými a osvedčenými postupmi. Rozdiely medzi výrobnými postupmi pramenia prevažne z požiadaviek na odpadovú vodu a na získavanie proteínov za účelom zníženia zaťaženia BOD. Alfa Laval dodáva kompletný rad výrobkov a systémov na výrobu zemiakového škrobu. Všetky sú vysoko spoľahlivé, majú nízke prevádzkové náklady a prvotriedny výkon.

Potato processing 640x360

Odstránenie ovocnej šťavy

Odstránením ovocnej šťavy na začiatku výroby sa zvýši kvalita škrobu a bude možné získať proteíny ako vedľajší produkt. Dekantačné odstredivky STNX Alfa Laval sú zárukou vysokého podielu sušiny, vysokej výrobnej kapacity a nízkych nákladov na údržbu. Lepšie vysušenie suroviny znamená, že sa vo fáze premývania musí zo škrobu odstrániť menej nečistôt, čím sa zníži spotreba vody.

Extrakcie škrobu

K účinnému odstráneniu vlákien sa používajú odstredivky s kónickým sitom. Každá filtračná odstredivka obsahuje rotačný kónický kôš so sitkami, zostavu trysiek, z ktorých sa na kónické sito kontinuálne rozprašuje vrstva dužiny, skriňa s tryskami pre "spätné prepláchnutie" sita a čistenie skrine, a pohonné jednotky

Primárne zahustenie

Separátory Alfa Laval sa ideálne uplatnia pri výrobe zemiakového škrobu. Sú konštruované na maximálne účinnú separáciu, presnú reguláciu, minimálne zanášanie a ľahkú údržbu.

Premývanie škrobu

Systémy premývania škrobu Alfa Laval sa vyznačujú vysokým výkonom a spoľahlivým chodom. Vysoko kvalitné materiály a nízke prípustné odchýlky v hydrocyklóne (cyklonetoch) sú zárukou efektívneho premývania a veľmi nízkeho obsahu nečistôt v koncovom výrobku.

Odvodnenie vlákien

Dekantačná odstredivka STNX spracuje východiskovú surovinu na koláč s výrazne väčším obsahom sušiny než závitovkový lis. Vo fáze sušenia tak spotrebujete menej elektrickej energie.

Zrážanie proteínov a ich získanie

Ovocná šťava sa čistí na vlastnej výrobnej linke so systémom regeneračného špirálového výmenníka tepla pre zrážanie proteínov a s dekantačnou odstredivkou STNX na účinnú separáciu a získanie vyzrážaných proteínov.

Ďalšie stroje

Alfa Laval ponúka širokú škálu zariadení na výrobu škrobu, ako sú triediace sitá alebo systémy na odstránenie drobných pevných častíc.