Spracovanie sladidiel

Alfa Laval je dodávateľom širokeho radu komponentov a systémov na výrobu sladidiel, ktorý výrobcom na celom svete pomáha zvýšiť kvalitu výrobkov a ziskovosť výroby.

Sweetener evaporation 640x360

Odparovanie

Bežnou voľbou mnohých výrobcov sladidiel sú odparovacej stanice AlfaVap. Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa odparovacie systémy ľahko začlenia do existujúcich výrobných liniek.

Jednotky AlfaVap sa ideálne uplatnia ako zahusťovače celého radu rôznych sladidiel ako:

  • Glukóza
  • Dextróza
  • Vysokofruktózový sirup, fruktóza
  • Sirupy s vysokým obsahom maltózy
  • Maltodextrín
  • Sorbitol, maltitol
  • Kukuričný výluh

Nižšia spotreba pary

Odparovacie stanice AlfaVap majú oproti tradičným výparníkom výrazne väčšiu tepelnú účinnosť, takže spotrebujú menej pary a ich prevádzka je celkovo lacnejšie.

Jednotky AlfaVap sú vďaka svojim nízkym teplotám odparovania a krátkemu času zadržania tekutín preferovanými stanicami na výrobu najcitlivejších sladidiel, ako sú vysokofruktózové sirupy.

Ohrev a chladenie

Spoločnosť Alfa Laval je priekopníkom v oblasti riešení na prenos tepla, ktore ďalej vyvíja a zlepšuje. Môžeme tak ponúknuť široké spektrum rozoberateľných a zváraných doskových výmenníkov tepla s vysokou tepelnou účinnosťou, kompaktnými rozmermi, nízkymi nákladmi na údržbu a dlhou prevádzkyschopnosťou.

Rozoberateľné výmenníky tepla Alfa Laval môžete kedykoľvek rozšíriť o ďalšie dosky a ľahko tak zvýšiť ich výrobnú kapacitu.