Spracovanie pšenice

Pšenica je na celom svete stále obľúbenejším zdrojom škrobu, pretože je bežne dostupná aj v oblastiach s miernejším podnebím a obsahuje hodnotný proteín - sušený lepok. Lepok je bežnou súčasťou našej stravy. Postupy a výrobky Alfa Laval na výrobu pšeničného škrobu sú zárukou nízkej spotreby vody a energie, ľahkého riadenia a vysokej výnosnosti. So zariadeniami Alfa Laval môžete zvýšiť svoju výkonnosť a minimalizovať prevádzkové náklady, bez toho aby ste museli zľaviť z kvality alebo spoľahlivos

Wheat processing 640x360

Trojfázové štiepenie pšenice

Trojfázová dekantačné odstredivka STNX Alfa Laval s vysokou výrobnou kapacitou, kompaktnými rozmermi, nízkou spotrebou elektrickej energie a vysokou spoľahlivosťou je ideálnym nástrojom na separáciu lepku, škrobu a pentosanov.

Naše odstredivky garantujú šetrné spracovanie výrobku a získanie ideálne nahromadeného lepku, čo je tak základ na zvýšenie efektivity ďalších výrobných fáz. Otvorenou konštrukciou výstupu dekantačné odstredivky sme znížili jej citlivosť na zmeny v rýchlosti prúdenia a kvality múky.

Odvodnenie B-škrobu

Odvodnením B-škrobu dekantačnou odstredivkou získate 40 - 44% sušinu - to je skoro dvakrát viac než s vysokorýchlostným separátorom.

Lepšie odvodnenie znamená nižšiu spotrebu elektriny vo fáze vysúšania a možnosť opätovného využitia získanej vody vo výrobe. Nadbytočná voda z dekantačnej odstredivky má rovnako vysokú kvalitu ako voda z vysokorýchlostného separátora.

Odstránenie vlákien

K účinnému odstráneniu vlákien sa používajú odstredivky s kónickým sitom. Každá filtračná odstredivka obsahuje rotačný kónický kôš so sitkami, zostavu trysiek, z ktorých sa na kónické sito kontinuálne rozprašuje vrstva dužiny, skriňa s tryskami pre "spätné prepláchnutie" sita a čistenie skrine, a pohonné jednotky.

Čistenie

Podľa požadovanej kapacity vám môže Alfa Laval dodať vysokorýchlostné separátory alebo hydrocyklóny na čistenie prevádzkovej vody zo škrobového koncentrátu.

Premývanie škrobu

Naše systémy premývania škrobu sa vyznačujú vysokým výkonom a mimoriadnou spoľahlivosťou. Vysoko kvalitné materiály a nízke prípustné odchýlky v našich hydrocyklónoch (cyklonetoch) sú zárukou efektívneho premývania a veľmi nízkeho obsahu nečistôt v koncovom výrobku.

Odparovanie odpadovej vody

Naše systémy odparovanie pre odpadovú vodu zo spracovania pšenice využívajú bleskovú technológiu, sú kompaktné a energeticky úsporným riešením. Vysoký prietok a vysoká turbulencie minimalizuje zanášanie. Doplnením existujúcich systémov odparovania o dodatočný efekt technológie Alfa Laval môžete znížiť spotrebu pary až o 50%. Návratnosť sa u tohto typu investície často pohybuje do jedného roka.

Ohrev a chladenie

Alfa Laval dodáva široké spektrum rozoberateľných a zváraných doskových výmenníkov tepla s vysokou tepelnou účinnosťou, kompaktnými rozmermi, vysokou prevádzkyschopnosťou a nízkymi nákladmi na údržbu. Tieto rozoberateľné výmenníky tepla môžete kedykoľvek rozšíriť o ďalšie dosky a ľahko tak zvýšiť ich výrobnú kapacitu.