Spracovanie kukurice

Spracovanie kukurice mokrým mletím Alfa Laval je štandardný priemyselný postup, ktorý sa používa vo viac ako 170 závodoch na celom svete. Tento moderný spôsob spracovania sa vyznačuje vysokou výnosnosťou, nízkou spotrebou vody a vysokou spoľahlivosťou. Komponenty a systémy Alfa Laval sú určené priamo na výrobu škrobu, takže ponúkajú vysoký výkon, maximálnu prevádzkyschopnosť a nízke prevádzkové náklady.

Corn based processing 640x360

Primárne separácia

Separátor Merco Alfa Laval sa v tomto odvetví štandardne používa na oddelenie škrobu od lepku. Bol vyvinutý priamo na výrobu škrobu a ponúka ideálnu rovnováhu medzi vysokým prietokom a nízkou spotrebou elektriny. Robustné prevedenie je zárukou bezkonkurenčne dlhej životnosti, spoľahlivej prevádzky a nízkych nákladov na údržbu. Od 70. rokov minulého storočia sme dodali viac ako 1 800 jednotiek Merco - väčšina z nich sa pritom stále používa.

Zahustenie lepku

Separátor Merco na zahustenie lepku vám umožní pracovať s koncentrátmi s hustotou až 150 g / liter - to je najvyššia hodnota zo všetkých separátorov na trhu. Vysoká miera zahustenie znamená nízku spotrebu energie vo fáze odvodnenia, ktorú vykonávajú rotačné vákuové filtre.

Zahusťovač posekané prúdu a čírenia

Vďaka svojej všestrannosti sú separátory Merco ideálne tiež k zahusteniu toku drviny ??? pred oddelením škrobu od lepku. Separátory MST pracujú vždy so stálym výstupom bez ohľadu na prívodné podmienky, čo zlepšuje výsledok primárnej separácie.

Separátor Merco môžete používať aj ako čírič na opätovné získanie škrobu a proteínov z prebytočnej vody z hydrocyklónu.

Odvodnenie lepku

Alfa Laval ponúka dve technológie na odstránenie vody z gluténu - rotačné vákuové filtre (RVF) a dekantačné odstredivky. K odvodneniu lepku sa tradične používajú rotačné vákuové filtre. Dekantačné odstredivky poskytujú vysokú účinnosť odvodnenia a spĺňajú stále prísnejšie hygienické normy. Je s nimi spojené tiež jedno nezvyčajné rozhodovanie: uvoľniť podlahovú plochu alebo zvýšiť kapacitu odvodnenie?

Odparovaniu kukuričného výluhu (CSL)

Systém odparovania CSL Alfa Laval s bleskovou technológiou je kompaktné a energeticky úsporné riešenie. Kombinácia vysokého prietoku a vysokých turbulencií minimalizuje zanášanie. Rozšírením existujúcich systémov odparovania o dodatočný efekt na báze technológie Alfa Laval môžete znížiť spotrebu pary až o 50%. S týmto systémom sa vám vaša investícia môže vrátiť už za menej ako jeden rok.

Premývanie škrobu

Viacstupňové systémy premývania škrobu na báze hydrocyklónu Alfa Laval sú charakteristické ideálnym spojením vysokého výkonu a spoľahlivosti. Vysoko kvalitné materiály a nízke prípustné odchýlky používané v našich hydrocyklónoch (cyklonetoch) sú zárukou efektívneho premývania a veľmi nízkeho obsahu nečistôt v koncovom výrobku.

Odstránenie choroboplodných zárodkov

Dvojstupňový hydrocyklón Alfa Laval na odstránenie choroboplodných zárodkov ponúka vysokú účinnosť separácie a pritom vyžaduje len minimum podlahovej plochy. Systém nemá žiadne pohyblivé časti, takže je spoľahlivý a ľahko sa udržiava.

Odstránenie drobných pevných častíc

Systém odstránenia drobných pevných častíc Alfa Laval odlúčením piesku a ílu chráni zariadenie v ďalšej fáze výroby. Vysoká účinnosť separácie minimalizuje nebezpečenstvo problémov s vysokorýchlostnými separátormi. Systém nemá žiadne pohyblivé časti, takže je mimoriadne spoľahlivý. Náklady na údržbu systému sa vďaka rýchlej a jednoduchej výmene jednotlivých cyklónov podarilo udržať na minime. Systém je navyše menší, takže nevyžaduje veľkú podlahovú plochu.

Ohrev a chladenie výrobných tokov

Alfa Laval dodáva široké spektrum rozoberateľných a zváraných doskových výmenníkov tepla s vysokou tepelnou účinnosťou, kompaktnými rozmermi, vysokým výkonom a nízkymi nákladmi na údržbu. Rozoberateľné výmenníky tepla Alfa Laval môžete kedykoľvek rozšíriť o ďalšie dosky a ľahko tak zvýšiť ich výrobnú kapacitu. Doskové výmenníky tepla WideGap Alfa Laval sú určené na prenos tepla pre médiá s obsahom vlákien a pomáhajú tak minimalizovať zanášanie.