Globálny certifikát AHRI pre doskové výmenníky tepla

Ak majú systémy vykurovania, chladenia alebo klimatizácie dosahovať vysoký výkon a úsporu energie, všetky ich komponenty musia fungovať optimálne a spoľahlivo dosahovať špecifikované hodnoty. Pre certifikáciu výkonu doskových výmenníkov tepla existuje iba jediný oficiálny štandard - AHRI 400.

 

Výkon doskových výmenníkov tepla je možné nezávisle overiť prostredníctvom certifikátu AHRI 400, ktorý vydáva Inštitút pre klimatizáciu, vykurovanie a chladenie (The Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute - AHRI). Vďaka tomuto štandardu môžu mať zákazníci po celom svete istotu, že výkon ich výmenníka tepla bude zodpovedať hodnotám deklarovaným výrobcom.

Overenie výkonu s pomocou certifikátu AHRI 400 je užitočné najmä v aplikáciách, akými sú odovzdávacie stanice chladenia, akumulačné zásobníky chladu, dátové centrá a systémy voľného chladenia. Alfa Laval bola prvým výrobcom, ktorý dokázal ponúknuť širokú škálu výmenníkov tepla s týmto certifikátom.

 

Výhody AHRI 400

Systém certifikácie prináša výhody pre všetky zúčastnené strany - dodávateľov, projektantov a koncových užívateľov.

 • Energeticky účinnejší systém znižuje prevádzkové náklady počas celej doby svojej životnosti.
 • Znižuje investičné náklady vďaka nižším nákladom na prevádzkové skúšky a zároveň nie je nutné držať rezervu na ďalších komponentoch systému.
 • Uľahčuje porovnanie technických špecifikácii doskových výmenníkov tepla  a pomeru cena/výkon od rôznych výrobcov.
 • Nezávislá certifikácia všetkých hlavných komponentov zaisťuje, že požiadavky na vnútornú klímu a spotrebu energií budú dodržané.
 • Zaručuje deklarovaný tepelný výkon a tým zbavuje obáv všetky zúčastnené strany.
 • Upriamuje pozornosť na energetickú účinnosť a stimuluje inovácie a vývoj účinnejších zariadení.

 

Alfa Laval sa rozhodla aktívne sa podieľať na propagácii certifikácie AHRI.

Z každej perspektívy je certifikácia výkonu AHRI výhodná pre všetkých, ktorí sa podieľajú na procese navrhovania, výroby, výberu, projektovania a prevádzky doskových výmenníkov tepla.

Veríme, že certifikácia výkonu je dôležitým krokom pri budovaní trhu s doskovými výmenníkmi tepla a je prínosom pre celé odvetvie.

 

 

Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku AHRI a certifikačné programy:

AHRI: Výmenníky tepla typu kvapalina-kvapalina

AHRI: Spájkované a celonerezové tavne spájané doskové výmenníky tepla typu kvapalina-kvapalina

 

 

AHRI logo 400px

Čo je AHRI?

 • AHRI je inštitút pre vykurovanie, chladenie a klimatizáciu (Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) so sídlom v Arlingtone, USA.
 • Vyvíja a vydáva technické normy pre priemyselné produkty.
 • Zaviedol hodnotiace kritéria a postupy pre meranie a certifikovanie výkonu doskových výmenníkov tepla.
 • Pomáha užívateľom šetriť energiu, optimalizovať produktivitu a chrániť životné prostredie.

Prejsť na oficiálnu stránku AHRI

AHRI Štandard 400

 • Globálne platný štandard pre doskové výmenníky tepla kvapalina - kvapalina
 • Poskytuje nezávislé overenie výpočtových a prevádzkových parametrov doskových výmenníkov treťou stranou
 • Garantuje dosiahnutie výkonnostných parametrov deklarovaných v technických špecifikáciách výrobcu
 • Uľahčuje porovnanie technických špecifikácii doskových výmenníkov tepla od rôznych výrobcov

AHRI certifikácia produktov Alfa Laval

Alfa Laval sa certifikačného programu AHRI zúčastňuje už viac ako desať rokov a po celý čas má 100% úspešnosť

gphe_ahri.jpg

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla AlfaQ

Spájkované výmenníky tepla CBAQ

Tavne spájané "celonerezové" výmenníky tepla AlfaNova AQ