Solárna energia na vykurovanie a ohrev teplej vody

Solárne vykurovanie je alternatívny alebo doplnkový zdroj iných zdrojov energie v systémoch centrálneho zásobovania teplom. Alfa Laval ponúka riešenia, napríklad doskové výmenníky tepla, systémy na prípravu teplej vody a systém inteligentného riadenia AlfaPilot na ohrev teplej vody solárnou energiou: od prípravy teplej úžitkovej vody až po centrálne zásobovanie teplom.

Solar thermal 640x360

Obnoviteľná energia

Prenos tepla zo solárnych kolektorov je ideálny spôsob využitia slnečnej energie. Teplo zo slnka pohlcuje plochý povrch a prenáša sa do kvapaliny, ktorá sa môže použiť na prípravu teplej úžitkovej vody alebo na vykurovanie radiátormi.

Premena solárnej energie vo svete

Výmenníky tepla Alfa Laval majú vysokú účinnosť prenosu tepla, ktorá je potrebná na zachytenie slnečnej energie. Naše doskové výmenníky tepla, systémy na prípravu teplej vody a systém inteligentného riadenia AlfaPilot sa používajú tým najmodernejším spôsobom; od najväčšieho svetového systému centrálneho zásobovania teplom zo slnka na dánskom ostrove Ærø až po dodávku teplej vody pripravenej zo slnečnej energie pre olympijskú dedinu v Pekingu.

Udávame smer vo vykurovaní a chladení

360 ° portfólio servisných služieb

 

Spoločnosť Alfa Laval ponúka kompletné portfólio servisných služieb pre zachovanie prvotriedne kondície vášho zariadenia.

Kontaktujte nás a zistite ako zvýšiť výkonnosť vašich zariadení.