Mokré leptanie

Príprava kyselín a chemikálií pred čistým priestorom a v ňom vyžaduje presnú reguláciu teploty. To priamo volá po výmenníkoch tepla vhodných pre prácu s agresívnymi médiami.

chemical cooling 640x360

Priemyselné leptanie je subtraktívny výrobný postup, pri ktorom sa kúpele leptacích chemikálií s regulovanou teplotou používajú na odstránenie materiálu a vytvorenie objektu požadovaného tvaru. Najčastejšie sa používa na kovy, aj keď na význame rastú aj iné materiály. Metóda sa vyvinula z leptania používaného pri zdobení brnenia a pri tlači - tieto postupy vznikli v renesancii ako alternatíva k rytiu kovu.

Postup v zásade spočíva v ponorení častí určených na rezanie do korozívnej chemikálie označovanj ako leptadlo, ktorá reaguje s materiálom v určenom mieste rezu a spôsobí rozpustenie pevného materiálu; inertné látky označované ako maskanty sa používajú na leptanie konkrétnych častí materiálu. Metóda leptania sa dnes veľmi často používa vo výrobe polovodičov pri príprave kyselín a chemikálií pred čistým priestorom a v ňom.

Do portfólia výrobkov spoločnosti Alfa Laval patria doskové výmenníky tepla Diabon®. Nakoľko sú vybavené grafitovými doskami, môžu pracovať s tými nejagresívnějšími médiami.