Search within pages and documents

Are you looking for Spare Parts information?

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Čistenie komunálnych odpadových vôd

Spoločnosť Alfa Laval pomáha znížiť dopad znečistenej vody a odpadu na životné prostredie maximálnym opätovným využitím použitej vody, premenou odpadu na hodnotné zdroje a minimalizáciou spotreby elektrickej energie a odpadu. Ponúkame kompletný rad zariadení na čistenie odpadových vôd, filtráciu a čistenie kalu, ktorá vám pomôžu vyrobiť čistú odpadovú vodu vhodnú na vypustenie alebo opätovné použitie, rekuperovať teplo a znížiť množstvo kalu na likvidáciu.

  • Související aplikace
  • Související výrobky
  • Related services

Kompletný rad zariadení na čistenie odpadových vôd

Na celom svete rastie dopyt po nákladovo efektívnom a energeticky hospodárnom spracovaní odpadových vôd a kalu vo verejnom sektore. Obce čoraz častejšie nahrádzajú tradičnú technológiu filtrácie nákladovo účinnejšími systémami s uzavretým okruhom.

 
Complete spectrum brochureSpoločnosť Alfa Laval má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a môže tak ponúknuť nielen rad prvotriednych kompaktných a energeticky úsporných zariadení a systémov, ale aj moderné riadiace jednotky na optimalizáciu prevádzkovej činnosti a zníženie nárokov na prácu. 

Každá čistiareň odpadových vôd je unikátna, pretože sa musí vysporiadať s odlišnými podmienkami okolitého prostredia a ekonomickými podmienkami. Pri stavbe alebo rekonštrukcii čistiarní odpadových vôd sa musí zohľadniť veľa faktorov. Environmentálna legislatíva, prevádzkové podmienky, požiadavky na prevádzkovú kapacitu, investičné náklady, budúci dopyt, náklady na energie, polyméry a likvidáciu, atď.

 

Ak si ako partnera vyberiete spoločnosť Alfa Laval, vaša činnosť sa zjednoduší. Ak staviate alebo prevádzkujete čistiareň odpadových vôd, môžete sa spoľahnúť na:

  • Naše prvotriedne odborné znalosti o odpadových vodách a skúsenosti zo stavieb tisícky čistiarní
  • Jednu z najširších ponúk výrobkov pre čistenie odpadových vôd s rôznymi technológiami
  • Pomoc pri analýze vašej unikátnej situácie a výber optimálneho zariadenia podľa vašich požiadaviek a dostupných finančných prostriedkov.
Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Čistenie komunálnych odpadových vôd